• Leerlingen vertellen op radio NPO 1 over de reis

Lek en LingeUNESCO-oriëntatieschool

CULEMBORG Een groep leerlingen kijkt gefascineerd naar de kogelgaten in het gebouw. Ze bevinden zich in Mostar, een stad op zo'n tachtig kilometer afstand van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Deze studiereis, georganiseerd door docenten geschiedenis en maatschappijleer van openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge, draait niet alleen om kennis. De leerlingen ervaren ook de gevolgen van de oorlog en genocide in voormalig Joegoslavië, die nu nog steeds zichtbaar zijn.

Dat de reis méér is dan alleen een leerzame excursie, komt doordat deze geheel in één lijn is met het thema vrede en verdraagzaamheid; één van de vier overkoepelende thema's die centraal staan bij een UNESCO-schoolprofiel. "Door het Bosnië-project," aldus Lisa, deelnemend havo 5-leerling, "begrijp ik de oorlog in voormalig Joegoslavië nu een stuk beter. Door er echt naartoe te gaan, krijgt wat je al weet een extra dimensie. Zo kan ik hedendaagse conflicten ook beter uitleggen en vergelijken met wat er in Srebrenica en Bosnië is gebeurd."

STEENTJE BIJ DRAGEN Dat Lek en Linge zich binnenkort mag scharen achter het wereldwijde UNESCO-netwerk, bestaande uit zo'n 10.000 scholen wereldwijd en 26 in Nederland, betekent dat de school waarden als internationale verbondenheid, verdraagzaamheid, solidariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Zo wordt elke leerling gestimuleerd een steentje bij te dragen aan een veilige en schone wereld waarin men elkaar respecteert en beter leert te begrijpen. "Ik besef dat niet iedereen van mijn leeftijd de kansen heeft die in Nederland zo normaal zijn, en dat is eigenlijk heel triest," aldus Sarah, die ook meereisde naar Bosnië.

OUT OF THE BOX Niet alleen vrede en mensenrechten, maar ook wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling zijn centrale thema's in het UNESCO-gedachtegoed. Dit uit zich op Lek en Linge bijvoorbeeld in een Gezonde Kantine, het bezoeken van een asielzoekerscentrum of een langlopend hulpverleningsproject in Nicaragua. Naast ervaringsonderwijs, worden leerlingen aangemoedigd 'out of de box' te denken: de dingen ook eens vanuit een ander oogpunt te bezien.

Peace in the minds of men, dat is het uitgangspunt en de kapstok voor alle activiteiten die op een UNESCO-school als Lek en Linge worden ondernomen. "Er bestonden al een tijdlang vele goede initiatieven op Lek en Linge in Culemborg en vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen, maar er ontbrak nog een grotere paraplu waaraan we dit konden ophangen," aldus Danny Dullens, directrice van de brugklaslocatie. "We zijn blij dat we als UNESCO-oriëntatieschool nu duidelijk kunnen uitdragen waar wij voor staan en gaan."