• P.J. den Boef

Koopgarant II

Column van mr. P.J. den Boef

Mijn eerste column over Koopgarantwoningen in 't Groentje maakte nogal wat los. Niet alleen in Houten, maar ook in andere plaatsen in Nederland. Veel eigenaren van dit soort koopwoningen (jonge starters op de woningmarkt) blijven met een behoorlijke restschuld zitten, zodra de woningbouwvereniging de woning heeft teruggekocht.   

Omdat woningbouwvereniging Viveste dit jaar teruggekochte Koopgarantwoningen in de markt ging zetten als sociale huurwoningen, vreesden eigenaren voor een nog verdere waardedaling van hun woning. Deze koopwoningen werden dan bestemd voor sociale huurders en statushouders. De vrees voor een verdere waardedaling was aanleiding voor ons om deze kwestie in kort geding voor te leggen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Namens enkele verenigingen van eigenaren en een aantal particuliere eigenaren werd gevorderd Viveste te verbieden nog langer teruggekochte Koopgarantwoningen te verhuren. De rechter stelde ons in het gelijk. Volgens de rechter was te verwachten dat de eigenaren in hun wooncomplex zouden worden geconfronteerd met een (verdere) waardevermindering van hun koopwoning. De rechter verweet Viveste dat zij bij het nemen van het besluit om te gaan verhuren de belangen van de eigenaren niet mee had gewogen. Er is sprake van onzorgvuldig handelen. Dat is onrechtmatig. Voor de duur van een jaar mag Viveste teruggekochte Koopgarantwoningen niet als (sociale) huurwoning in de markt zetten. Daarmee is voorlopig de rust onder de eigenaren teruggekeerd. Het vervolg is nu dat een bodemprocedure wordt voorbereid. De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis daar ook al iets over gezegd. Volgens de rechter is de kans dat in die bodemprocedure Viveste zal worden opgedragen de uitvoering van het bestreden besluit te staken, in hoge mate aannemelijk. Met andere woorden: de rechter schat nu al in dat de uitkomst positief kan uitvallen voor de eigenaren van de Koopgarantwoningen. Wordt vervolgd.   

De auteur is advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten te Houten.

De Molen 11, 3994 DA  Houten

030 760 1000

www.jdb-advocaten.nl