• Infinity College opent haar deuren aan de Daltonlaan 400 in Utrecht

    Infinity College

Infinity College opent in Utrecht

UTRECHT Vanaf volgend schooljaar opent het Infinity Collega in Utrecht. De school biedt particulier voorgezet onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Het is een vernieuwend en fris concept dat na het succes in Diemen en Rotterdam haar derde vestiging opent in Utrecht.

PARTICULIER ONDERWIJS ,,Er is veel vraag naar particulier onderwijs", aldus Ruben van der Winden, Rector bij het Infinity College. ,,Wij zijn er voor iedereen. Je kunt het zien als regulier onderwijs met een plus." Het Infinity College is laagdrempelig en toegankelijk voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. ,,Doordat we breder kijken naar het de mogelijkheden per leerling, kunnen leerlingen die moeite hebben met de reguliere leerweg ook heel goed bij ons uit de voeten. Denk dan bijvoorbeeld aan kinderen die in een lastige situatie zitten, zoals een scheiding, maar ook leerlingen die topsport beoefenen en veel trainen."

ONDERWIJS OP MAAT Bij het Infinity College krijgen leerlingen onderwijs op maat. De inhoud van het onderwijs wordt om de leerling heen georganiseerd. Dit geldt voor het vakkenpakket, de inzet van docenten, extra hulp en de vakoverstijgende activiteiten. Bovendien krijgt iedere leerling een coach toegewezen die fulltime beschikbaar is. Niet een leraar met mentortaken, maar een toegelegd coach die de voortgang stimuleert en waar nodig bijstuurt.

INDIVIDUELE AANDACHT De klassen op het Infinity College bestaan uit gemiddeld 5 tot 8 leerlingen. Van der Winden licht toe: ,,Wij geloven in het individu en in kleinschaligheid. Iedere nieuwe leerling bij Infinity College krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Tijdens deze intake richten wij ons niet enkel op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Belangrijker nog, waar liggen de kansen van deze leerling en wat heeft hij of zij nodig om tot goede studieresultaten te komen? Aan de hand hiervan wij stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan samen met de ouder en leerling op."

VASTE SCHOOLTIJDEN In vergelijking tot het regulier voortgezet onderwijs kent het Infinity College minder lesuren en meer tussenuren. Daar krijgen ze regelmatig vragen over. Van der Winden: ,,De lesuren zijn bij ons veel effectiever, doordat je niet bezig bent met de regie houden in een les als leraar. Je bent heel gericht aan het werk met een kleine groep." De tussenuren op het Infinity College worden gebruikt om het huiswerk te maken. Onder begeleiding van je coach. Ook het sporten vindt plaats onder schooltijd. Deze schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

WERELDSCHOOL De grondslag van het Infinity College is gebaseerd op de Wereldschool. ,,In het buitenland wordt heel succesvol les gegeven aan Nederlandse kinderen. Zij volgen een opleiding afgestemd op het individu. Het slagingspercentage is enorm, maar liefst 96%. Wij wilden dit zelfde in Nederland zelf introduceren", aldus Van der Winden.

25 MEI OPEN DAG Zaterdag 25 mei organiseert het Infinity College een open dag. Tussen 11.00 en 14.00 uur staan leerlingen, coaches en docenten klaar op de locatie aan de Daltonlaan 400 in Utrecht om al je vragen te beantwoorden. Meer informatie of inschrijven? Check de website infinitycollege.nl