• Jacinta wetzer

'Ik kan heel veel, maar wat wil ik nou?'

Competenties, kwaliteiten, talenten, opleiding en ervaring: stuk voor stuk belangrijk bij het maken van keuzes in je werk én in je dagelijks leven. Eén allesbepalende factor wordt hierbij vaak uit het oog verloren: waar loop je nu echt voor warm? Want hoeveel je ook kunt, hoeveel ervaring je op een bepaald gebied ook hebt, als je niet oprecht enthousiast bent voor wat je doet, kom je niet uit de verf en gaat veel energie verloren. Heb jij de behoefte om eens goed te kijken naar de manier waarop je jouw tijd en energie gebruikt in je werk en dagelijks leven? Ik ga het gesprek graag met je aan!

Jacinta Wetzer, levens- en loopbaanbegeleiding

www.jacintawetzer.nl