Column: Waarde koopgarantwoning onder druk

In veel gemeenten, waaronder Houten, bieden woningcorporaties zogenaamde koopgarantwoningen aan. De doelgroep is vooral jongeren om hen een kans te geven tegen een redelijke prijs een eerste woning te kopen. Deze starters krijgen een korting op de marktwaarde van de woning die ze kopen en er wordt een terugkoopgarantie aangeboden. Op die manier loopt een starter niet veel financiële risico's. Aan de andere kant moet de starter bij verkoop van zijn woning deze aanbieden aan de woningcorporatie. Die heeft zich op haar beurt verplicht de woning van de starter terug te kopen. De waardeontwikkeling van de woning wordt gedeeld volgens een vaste formule. Dat verschilt per woningcorporatie.

Recent hebben woningcorporaties laten weten dat zij hun voorraad sociale woningbouw willen uitbreiden met goedkope huurwoningen. Daar is erg veel vraag naar. Er zijn al woningcorporaties die koopgarantwoningen terugkopen maar deze niet meer doorverkopen, zoals altijd de bedoeling was. Deze teruggekochte woningen worden bestemd als sociale huurwoning. De corporatie blijft daarmee eigenaar en wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze ontwikkeling is niet leuk voor eigenaren van een koopgarantwoning. Het zal je maar gebeuren. Denk je deel uit te maken van een VvE met allemaal bewoners van een koopappartement, krijg je als VvE ineens een lid (woningcorporatie) opgedrongen die meerdere woningen heeft teruggekocht om ze vervolgens te verhuren. Dat zal de waarde van de koopgarantwoningen niet ten goede komen. Dus VvE's: opgelet! Zoek uit of laat uitzoeken of wat hier gebeurt is toegestaan en claim een eventuele waardedaling van je appartement bij de woningcorporatie. Want het zou zo maar kunnen zijn dat een corporatie in strijd handelt met het contract en zich daarmee schadeplichtig maakt. Het is daarbij ook de vraag of deze situatie door de starter destijds bij de aankoop was te voorzien geweest. Heeft u vragen hierover? U kunt ons bereiken via de e-mail: mr.pjdenboef@jdb-advocaten.nl.

mr. P.J. den Boef

De auteur is advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten te Houten.

De Molen 11

3994 DA Houten

T (030) 760 1000

F (030) 760 1009

W www.jdb-advocaten.nl