• Wethouder Herman Geerdes bij de start van 'een frisse blik op het Oude Dorp'

    Martin Monkel

Visie Oude Dorp wandelend verkennen

HOUTEN ,,Kijk tijdens een zomerse wandeling anders naar het Oude Dorp. Sta stil bij diverse plekken en geef je mening door vragen te beantwoorden. Wat is belangrijk voor de ontwikkeling van het historische hart van Houten?'' Met die uitdaging gaf wethouder Herman Geerdes vrijdag jl. In aanwezigheid van ongeveer 50 belangstellenden het startschot voor deze informatieve wandeling.  

Martin Monkel

VISIE,,We moeten het beeld van 10 jaar geleden nog eens goed gaan bekijken'' zegt Geerdes. ,,Begin dit jaar hebben we de 'Visie Oude Dorp' vastgesteld.  Daarin is een aantal punten opgenomen zoals het verbeteren van de verkeersstructuur, de balans tussen winkels en horeca en de inrichting van het plein zelf.'' In het verlengde daarvan heeft de gemeenteraad op 5 juni jl. ingestemd met een startnotitie. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Oude Dorp. ,,Doelstelling is het realiseren van een aantrekkelijker, levendiger gebied met een evenwichtige mix aan functies.'' Wethouder Geerdes: ,,Het oude dorp is heel bijzonder. Mensen die van buiten komen zeggen wel eens: Hoe bestaat het dat je dit hebt kunnen inpassen bij de groei van Houten. Die sfeer willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren.'' Met 'een frisse blik' wil de gemeente onder meer kijken naar mogelijkheden voor een aangepaste verkeer- en parkeersituatie, het autovrij maken van het Plein, de herontwikkeling van de locaties Van Harteschool en De Grund en de ontwikkeling van horeca- en detailhandel.

WANDELEN Vrijdag 12 juli verzamelt zich om 19.00 uur een groep belangstellende op het Plein in het Oude Dorp. Doel is het maken van een wandeling langs de verschillende locaties waar de herinrichting van het Oude Dorp zich op richt. Deelnemers kunnen ter plekke vragen stellen en leggen hun mening vast, schriftelijk of digitaal via een smartphone. Daarvoor zijn alle plekken voorzien van een QR-code. ,,Alle resultaten van de eerdere startbijeenkomst, deze wandeling en de werkateliers in het najaar zetten we op een rij om vervolgens verschillende scenario's uit te werken'' aldus de gemeente.
De (korte) wandeling begint en eindigt bij de muziektent op het Plein. De route met vragenlijst is op te halen van de site www.frisseblikopoudedorp.nl. Inleveren van de vragenlijst kan tot 1 september a.s.

REACTIES ,,Ik ben hier geboren. Ik ben ruim 50 jaar geleden uit Houten weggegaan en sinds twee weken woon ik er weer. Het is gewoon thuiskomen'' zegt één van de aanwezigen. Na de toelichting van de projectleider levert een vragenrondje veel wisselende reacties op. ,,Behoud het oude, maar met woningbouw moet je ook durven'' reageert een ondernemer. Daar waar de één meer horeca wil, zegt een ander dat het zo wel voldoende is. ,,Alleen nieuwbouw is slecht, geen 2e Het Rond" is een andere reactie. Ook over het autoluw of autovrij van het Plein zijn de meningen verdeeld. ,,En er zou wel iets moeten gebeuren met de panden die leegstaan''. Navraag bij de projectleider leert dat de gemeente hierover in overleg is met de eigenaar.