• Henk en Lies Zondag hebben niet hetzelfde gestemd

    Tanja Vlieger

"Waarom is Derks niet gevraagd een nieuwe kern te ontwikkelen?"

HOUTEN Bij Het Oude Station hebben Henk en Lies Zondag gezamenlijk hun stem uitgebracht, maar niet op dezelfde partij. Lies: "Ik heb op ITH gestemd, want die zijn het meest geïnteresseerd in wat er in Houten gebeurt." Henk: "Ik heb GroenLinks gestemd. Ik kom van het platteland en ik vind groen het belangrijkste wat er is. Al deed Hilde wel een vervelende uitspraak over Rutte. Ik vind dat we minder moeten schelden, en meer respect moeten hebben voor elkaar. Jan Terlouw bijvoorbeeld, dat is de enige 86-jarige die ik ken die nog een beetje nadenkt."

Henk en Lies wonen sinds 1969 in Houten. "1970", verbetert Lies. Henk heeft wel ideeën over hoe Houten het woningbouwprobleem moet oplossen. "Het enige wat een mens nodig heeft, is een dak boven zijn hoofd en een beetje groen om zich heen. Ik vind het raar dat Derks Stedebouw niet is gevraagd om een nieuwe kern te ontwikkelen. Partijen hebben het over hoogbouw, maar is er ooit onderzocht of mensen gelukkig worden in hoogbouw? Nee! Ik denk aan een nieuwe kern in het buitengebied, bij de Doornkade bijvoorbeeld. Een groenzone, waar gewerkt wordt, waar energie opgewekt wordt voor nieuwe huishoudens, en waar mensen uit Houten, maar ook uit de kernen eromheen, kunnen werken."