• Voetbal wordt ook aangeboden. Foto kinderen voetballend met schoolvoetbaltoernooi.

    John van Amerongen

Vernieuwd aanbod sportworkshops bij de BSO

HOUTEN Sportpunt Houten biedt de naschoolse opvang in Houten en omgeving al enkele jaren de mogelijkheid om hun activiteitenprogramma breder vorm te geven middels de organisatie van sportworkshops door externe sportaanbieders. Hierbij kun je denken aan een workshop die gegeven kan worden door een sportvereniging of door een commerciële (sport)organisatie.

John van Amerongen

Inmiddels is de samenwerking met naschoolse opvangorganisaties uitgebreid en hebben maar liefst vijf organisaties in Houten één of meerdere workshops gehad. Sportpunt Houten is hierin de verbindende schakel en legt de contacten met de sportaanbieders. Meer kinderen kunnen hierdoor kennismaken met verschillende sporten en kunnen ook de weg naar de sportvereniging/aanbieder makkelijker vinden.

OVERZICHT Inmiddels heeft Sportpunt Houten haar overzicht van aan te bieden sporten uitgebreid en hebben alle naschoolse opvangorganisaties dit overzicht ontvangen. Het overzicht bestaat uit aan te bieden sporten, een prijsindicatie, geschikte leeftijden en een korte informatietekst over de sport. Er zijn vele mogelijkheden en er wordt vraaggericht gewerkt.Heb jij ook interesse om jouw sport aan te bieden bij een naschoolse opvangorganisatie of ben jij als organisatie nog niet bekend bij Sportpunt Houten. Alle informatie en contact opnemen kan via de website van Sportpunt Houten: www.sportpunthouten.nl