Opleiding Nijntje Beweegdiploma

HOUTEN Het Nijntje Beweegdiploma is een interventie van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, waarbij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar motorische vaardigheden krijgen aangeleerd. Na het volgen van de lessenreeks kunnen kinderen het Beweegdiploma halen, waaruit blijkt dat zij over een goed motorisch fundament beschikken.

Het Nijntje Beweegdiploma 1 is gericht op peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en het Nijntje Beweegdiploma 2 richt zich op kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Tijdens de lessenreeks van 15 tot 20 lessen komen thema's zoals schommelen, klauteren, balanceren, schoppen en mikken aan bod.

Sportpunt Houten staat positief tegenover dit beweegprogramma en ziet mogelijkheden om de jongste jeugd van Houten op deze manier een goede basis te geven voor een leven lang bewegen. Voordat een organisatie de lessen van het Nijntje Beweegdiploma mag verzorgen, moet de leerkracht/peuter- of kleuterleidster eerst een scholing volgen, waarbij de basisprincipes van het programma wordt uitgelegd.

Daarnaast worden praktijksituaties behandeld van de diverse beweegvormen. Vanuit Sportpunt Houten organiseren we deze opleiding in Houten om zoveel mogelijke Houtense organisaties de kans te geven om met het Nijntje Beweegdiploma aan de slag te gaan. Ook als de organisatie besluit om het Beweegdiploma niet te gebruiken, kunnen de deelnemers van de scholing ideeën op doen voor de beweeglessen.

De scholing zal plaatsvinden op woensdag 17, 24 en 31 mei. Geïnteresseerd? Voor meer informatie of deelname neem contact op met Claudia van Mechelen (claudia@sportpunthouten.nl) of Annemarie van Deelen (aanemarie@sportpunthouten.nl)