• Wethouder Kees van Dalen met Annemarie en José van Sportpunt Houten.

    Richard Thoolen

Houten in beweging

HOUTEN Gemeente Houten heeft onder leiding van wethouder Kees van Dalen de "Visie op sport en bewegen in Houten in 2025" opgesteld. Dit document staat aan de basis van het beleid dat de gemeente Houten al uitvoert en nog gaat uitvoeren op het gebied van sport en bewegen.

Richard Thoolen

BEWEGEN IS GEZOND Van Dalen geeft commentaar op dit beleidsstuk. Van Dalen: "We onderkennen dat voor een goede gezondheid bewegen essentieel is. Onze visie voor 2025 kan worden weergegeven als: 'Iedereen is actief en vitaal'. Uitgangspunt daarbij is dat ook iedereen meedoet. Om dat te kunnen realiseren is preventie en lokale innovatie van het zorg- en welzijnsaanbod belangrijk. Dat betekent dat er naast aandacht voor sportverenigingen en sportaanbieders ook meer samenwerking gezocht zal worden met welzijnsinstellingen, het onderwijs en ongeorganiseerde beweegclubs. Ook zal bewegen in de openbare ruimte meer gefaciliteerd en gestimuleerd worden. "

 

SPECIALE AANDACHT Er zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen waar de gemeente extra aandacht aan wil geven. Ten eerste is dat de vergrijzing. De opbouw van de Houtense samenleving zal uit steeds meer ouderen gaan bestaan. De tweede is het minder sporten door de jeugd. Van Dalen: "Het doel is dat alle Houtenaren genieten van sporten en bewegen, hierdoor gezond zijn en blijven en naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Voor ouderen heeft bewegen een grote preventieve waarde bij vallen, dementie, zelfredzaamheid en eenzaamheid. Het bevorderen van een gezonde leefstijl heeft het meeste effect als daar op jonge leeftijd mee begonnen wordt."

Een groep die ook speciale aandacht verdient zijn de kwetsbare inwoners. Hiertoe behoren mensen met een fysieke, geestelijke of sociale beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die verkeren in armoede of de taal niet machtig zijn. Van Dalen: "Deze mensen ervaren vaak drempels om te kunnen sporten, en dat terwijl sporten en bewegen goede instrumenten zijn om kwetsbare inwoners te helpen onderdeel te worden van de inclusieve samenleving."

SPORTPUNT HOUTEN Van Dalen ziet sporten en bewegen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt daarbij is de samenwerking tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, instellingen en de gemeente. Van Dalen: "Als gemeente zullen we, waar nodig, ondersteunen en stimuleren, initiëren en regisseren en verbinding bewerkstelligen. Een belangrijke rol is in dit kader weggelegd voor Sportpunt Houten. Sportpunt Houten voert enerzijds het gemeentebeleid uit, maar vormt anderzijds ook de ogen en oren van de gemeente. Sportpunt Houten staat midden in de samenleving, heeft een groot netwerk opgebouwd en zoekt de verbinding. Sportpunt Houten krijgt een steeds grotere bekendheid waardoor zij ook steeds beter kan gaan functioneren. Steeds meer verenigingen maken gebruik van de kennis en ervaring van Sportpunt Houten en ook steeds meer personen vinden hier hulp en bemiddeling."

Van Dalen is trots op wat er al bereikt is en voorziet een nog prominentere rol voor Sportpunt Houten in de toekomst. Daarom volgt volgende week een special over Sportpunt Houten in dit nieuwsblad.