• De Clubkampioenen van de Biljartvereniging

    Biljartvereniging

Clubkampioenschap van Biljartvereniging Houten

HOUTEN Als afsluiting van de Libre competitie 2017/2018 werd woensdag 25 april j.l. om het verenigingskampioenschap gestreden. Met een loting werd bepaald wie tegen wie speelde volgens het knock-out systeem. Winnen betekende doorgaan en verliezen was uitschakeling. Ook nu bleek weer meerdere keren dat iemand met een grote achterstand alsnog de wedstrijd naar zijn hand kon zetten en zo de overwinning wist te pakken.

De wedstrijden werden met veel animo gevolgd door de overige leden, de familie van de finalisten en aanwezige belangstellenden.

Aansluitend aan de finalewedstrijd werd door de voorzitter eerst aan de nummer 1 van iedere poule een beker uitgereikt waarop het sponsor logo prijkte gevolg door de beker en wisselbeker behorende bij het kampioenschap. Dit jaar heeft het oudste lid van de vereniging de beker kunnen veroveren.

Groot was de hilariteit dat de kampioen, met een om de schouder gedrapeerd shirt van een concurrerende bouwmarkt, de beker in ontvangst wilde nemen.

Het eindresultaat is geworden: Op de 4de plaats: Paul van Bijlevelt, 3de Co Hoonhoud; op de 2de plaats: Co Jacobs en op de eerste plaats en dus Clubkampioen: Joop Kints.

Op vrijdag 27 april heeft de Biljartvereniging Houten ook weer haar jaarlijks Koningsbiljarten gehouden door 's morgens om 6.00 uur eerst het Wilhelmus te zingen, gevolg door het nuttigen van een Oranjebitter en ontbijt.

Voor de aanvang van de wedstrijden reageerde de huidige sponsorende bouwmarkt op de gedrapeerde shirt van de concurrentie tijdens het clubkampioenschap van afgelopen woensdag, door mede te delen dat het ontbijt dit jaar voor haar rekening kwam. Onder luid gelach en nodige opmerkingen werd deze geste dankbaar ontvangen.

Na het spelen van verschillende biljartspelen en de resultaten zorgvuldig te hebben geanalyseerd had de Toernooi commissie bepaalt dat de beste speler van de 2 biljarttafels om het Koningschap zouden strijden. Ook deze finale werd in passende sfeer gespeeld en uiteindelijk kon Co van Rijnsoever tot Koning gekroond worden.

Dat het biljarten ook nog buiten de vereniging leeft blijkt uit het feit dat spontaan een Houtense Ondernemer de toezegging deed volgend jaar een bijdrage te sponseren om dit Koningsbiljarten te ondersteunen. Deze bijdrage is zeer welkom, zeker omdat volgend jaar het 10 jarig lustrum koningsbiljarten in de huidige locatie een feit is.