• Blijven meedoen

    Sportpunt Houten

Blijven meedoen, ook als u wat ouder wordt

HOUTEN Weet u dat de gemeente Houten ruim 6000 inwoners heeft die 65 jaar of ouder zijn? Omdat deze groep de komende jaren groter wordt, zijn er vanuit diverse hoeken initiatieven om u als oudere te ondersteunen bij een vitaal leven. Want iedereen wil natuurlijk zo prettig mogelijk ouder worden. Liefst samen met anderen.

Binnen Houten zijn er verschillende goede initiatieven waarbij ouderen ondersteund worden om in goede gezondheid zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zo kunnen geïnteresseerde ouderen in december bij zorgverzekering ONVZ een informatiebijeenkomst bijwonen over het project Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). TOM is een totaalpakket aan ondersteuning om de zelfredzaamheid te vergroten. Het project bestaat onder andere uit het beweegprogramma "In Balans", persoonlijk voedingsadvies en een bewegingsmonitor; een apparaatje dat de bewegingen bijhoudt en analyseert.

Ook Sportpunt Houten organiseert enkele activiteiten om inwoners te informeren en te laten kennismaken met de beweegmogelijkheden voor senioren in Houten. Op elke tweede donderdag van de maand vindt de Koffieplus plaats waarbij zowel het bewegen alsook het ontmoeten centraal staat. De editie in december staat in het teken van het beweegprogramma 'ZekerBewegen'; Fit, veilig vallen en weer opstaan. Een ochtend voor eenieder die zo lang mogelijk mobiel, onafhankelijk en zelfredzaam wil blijven.

De Hogeschool van Utrecht heeft een nieuw project met de naam 'Meer Veerkracht, Langer Thuis' waaraan alleenstaande ouderen (vanaf 65 jaar) met een chronische aandoening en/of fysieke beperking kunnen deelnemen. Middels een smartwatch en een app houden ouderen die momenteel een revalidatietraject doorlopen bij hoeveel zij bewegen en kunnen de deelnemers met elkaar communiceren wat stimuleert om hun beweegdoelen te halen. Daarnaast organiseren zij ontmoetingscafé één keer per week in het revalidatiecentrum Zorgspectrum in Houten. Dit project komt onder andere voort uit al twee hele goede sociale bewonersprojecten, genaamd 'De Wakkere Akker' en 'Ferme Berm', waarbij wijkbewoners samen omkijken naar de ouderen in de wijk door vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

FC Utrecht wil graag haar steentje bijdragen om de samenleving meer leefbaar te maken. In december organiseren zij vanuit haar maatschappelijke karakter een kerstdiner voor eenzame ouderen uit de provincie Utrecht. Vanuit de gemeente Houten zijn elf ouderen inmiddels uitgenodigd om in het provinciehuis aan te schuiven bij het kerstdiner, geserveerd door spelers en medewerkers van FC Utrecht. Met dit diner hopen zij ontmoetingen te stimuleren. Tevens gaat FC Utrecht in 2018 haar activiteiten verder uitbreiden om ouderen te bereiken middels sport. Elkaar ontmoeten en ouderen in beweging laten komen zijn de hoofdingrediënten van de activiteiten.

Sportpunt Houten kan al deze goede initiatieven alleen maar van harte toejuichen en hoopt dat ook u als oudere deze initiatieven weet te vinden. Wilt u meer weten over één van bovenstaande projecten of heeft u zelf goede ideeën, Sportpunt Houten hoort graag van u.