• Op 7 januari 2019 hield Ondernemend Houten haar nieuwjaarsreceptie in de tent van de ijsbaan.

    Martin Monkel

Samen sterker, samen makkelijker

HOUTEN Maandag 7 januari hield 'Ondernemend Houten' haar nieuwjaarsbijeenkomst voor de Houtense ondernemers. Dit vond plaats op de ijsbaan. Met medewerking van 'Houten in Ice' is het afbreken van de tent een dag uitgesteld zodat de aanwezigen met elkaar warm en droog de beste wensen voor 2019 konden uitwisselen. Er was veel belangstelling en in de tent waren, onder meer door verschillende winkels van 'De Vershof', kraampjes neergezet waar men kon genieten van vlees-, vis-, kaas en groentehapjes. Mede door dit gezellige samenzijn was het ijs (buiten) snel gesmolten.

BOODSCHAP Onder 'Ondernemend Houten' vallen diverse organisaties zoals Industriële Kring Houten (IKH), Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK), drie winkeliersverenigingen, SBBH (beveiliging), de ZZP'ers en het Platform Maatschappelijk Ondernemen (PMO). Bij een nieuwjaarsreceptie hoort traditioneel een toespraak. Echter, dit jaar geen toespraak maar interviews met een aantal vertegenwoordigers uit de branche en de boodschap voor 2019.
Zo memoreerde Joost Uytewaal uit 2018 de integratie van SBBH, de glasvezelactie en het resultaat van de DO!Challenge in relatie tot het duurzaam ondernemen. Ten aanzien van het laatste is hij van mening dat daaraan in 2019 concreet uitvoering moet worden gegeven, onder meer met het realiseren van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.
Paul van der Plassche schetst de noodzaak van een betere samenwerking tussen IKH en OKK. ,,De agenda's beter op elkaar afstemmen en meer samen optrekken. Daar worden alle ondernemers beter van''. In het kader van die samenwerking haakt Peter de Rooy (OKK) in op de digitale ontsluiting van het buitengebied.

ON STAGE Met het collegeprogramma 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij' geeft de gemeente het kader voor de economisch ontwikkeling van Houten. Actueel knelpunt is de aansluiting van het bedrijfsleven met de arbeidsmarkt. Onder MBO jongeren is sprake van uitval tijdens de schoolperiode. Reden hiervoor is dat er vaak een verkeerde beeldvorming ontstaat van het beroep en dat het voor jongeren moeilijk is een keuze te maken.  Wethouder Geerdes geeft aan dat onder de noemer 'Houten on Stage' in 2019 een project gestart dat ,,lokale bedrijven en instellingen de kans geeft om in contact te komen met de werknemers van de toekomst''. Doelgroep is de leerlingen van Houtens en het Wellantcollege. Daartoe wordt op 27 maart a.s. een 'beroepenfeest' georganiseerd in The Dome (sp0rtcentrum Houten), waarvoor de ondernemers worden uitgenodigd mee te doen.