• Veel publieke belangstelling bij het raadsbesluit over Schoneveld

    Martin Monkel

Raad stemt in met herstel Schoneveld

HOUTEN De gemeenteraad heeft op 15 mei jl. met 27 stemmen voor en 1 onthouding ingestemd met het herstelplan voor Cultuurhuis Schoneveld. De heer Ooms (SGP) was afwezig en de heer Jimmink (GL) onthield zich van stemmen wegens persoonlijke betrokkenheid. Desgevraagd gaf wethouder Rensen aan "dat de aanbesteding loopt en dat zo spoedig mogelijk wordt gestart met de werkzaamheden, waarschijnlijk deze maand al".

Het was te verwachten dat de gemeenteraad met grote meerderheid zou instemmen met het voorstel om de dak- en gevelconstructie van Cultuurhuis Schoneveld te repareren. Dat bleek de afgelopen maanden al uit het draagvlak, zowel bij de politiek als bij betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties. Niettemin was de belangstelling tijdens de raadsvergadering groot. Geen debat dit keer, maar alleen besluitvorming door de raad. Vooraf gaven zowel de PvdA als HA! een zogenaamde stemverklaring af. Beide partijen toonden zich verheugd met het voornemen het cultuurhuis in stand te houden en complimenteerden wethouder Rensen met het resultaat. Mevrouw Dubbink (PvdA) sprak over een "welverdiende afronding" en gaf aan dat zij "overtuigd is van de mogelijkheden van dit cultuurhuis".

Meer informatie in de papieren versie van 't Groentje/Houtens Nieuws van 16 mei.