• Wethouder Kees van Dalen beantwoordt vragen van de raad

    Martin Monkel

Raad akkoord met resultaat 2018

HOUTEN Op 25 juni jl. stemde de gemeenteraad in met de verantwoording van het college over de uitvoering van de begroting van 2018. Financieel gezien is er tevredenheid omdat er een voordelig saldo is van € 0,2 miljoen. Uit het jaarverslag 2018 blijkt echter ook dat niet alles is gegaan zoals in de begroting is afgesproken. Doorwerkend naar 2019 vragen in ieder geval de toenemende kosten van de jeugdzorg aandacht.

Martin Monkel

VERANTWOORDEN Jaarlijks legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Het gaat dan om de vraag of de afgesproken prestaties zijn geleverd en dat dit gedaan is binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Het daarvoor opgesteld jaarverslag is omvangrijk en leest natuurlijk niet als een roman. Maar het is wel een heel belangrijk document: Wat zijn de opvallende zaken die het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld, en wat zijn de vooruitzichten voor de komende periode?

RAAD Uit het debat valt op te merken dat het merendeel van de raadsleden tevreden is over het jaarverslag en het financiële resultaat. Veel waardering dus voor de leesbaarheid en de inzet van de ambtelijke organisatie. Vooral de coalitie liet daarvan blijken: ,,Ondanks tegenvallers ziet het er prima uit dankzij een goed financieel beheer'' (VVD). ,,We zouden het nog meer inzichtelijk moeten maken voor de inwoners'' (CDA), ''Ontwikkeling gaat soms langzaam, maar met kleine stappen kom je ook vooruit'' (GL). Maar er was ook kritiek, vooral over het vele 'rood' in het jaarverslag als illustratie van projecten die in 2018 niet (geheel) zijn uitgevoerd. ,,Veel beloofde plannen zijn niet verder gekomen dan de tekentafel'' (PvdA). ,,We zijn niet trots, het nieuwe college heeft te veel tijd nodig om op stoom te komen'' (ITH). D66 vraagt zich vooral af wat de oorzaak nu is dat veel werkzaamheden zijn vertraagd. ,,Het gat tussen plan en realisatie was in 2018 veel te groot. Ik mis de urgentie, we willen meer daadkracht zien'' met illustratief een gele kaart voor het college. Genoemde oppositiepartijen zijn van mening dat het onduidelijk is hoe het college het in het afgelopen jaar nu werkelijk heeft gedaan.
Ook zijn er zorgen over de toekomst. Uit het jaarverslag volgt dat er grote tekorten zijn bij de Wmo en de Jeugdzorg: meer aanvragen en minder geld van het Rijk. ,,Vanavond 2018, de komende weken buigen we ons over 2020'' (CU) duidend op de Perspectiefnota die binnenkort wordt besproken.

COLLEGE Wethouder Kees van Dalen maakt duidelijk bezwaar tegen de opmerkingen over gebrek aan daadkracht. ,,Als je te veel scant op 'rood/groen' van het niet of wel doorgaan van projecten dan krijg je een verkeerd beeld. Het gaat om de relativiteit van de verschillende invloeden op de prestaties''. Na de schorsing worden in de laatste vergadering van Wouter de Jong als voorzitter de jaarstukken vastgesteld.