• Eef Stiekema overhandigt de profielschets aan CvK Hans Oosters.

    Martin Monkel

Profiel nieuwe burgemeester vastgesteld

HOUTEN Wegens het vertrek van burgemeester Wouter de Jong per 1 juli 2019 ontstaat een vacature die moet worden ingevuld. Als eerste stap in de benoemingsprocedure is een profielschets opgesteld waarmee de raad op 12 februari jl. heeft ingestemd. ,,We zoeken een burgemeester (m/v) die Houten positioneert in al zijn kwaliteiten. Een daadkrachtig motivator, die problemen niet uit de weg gaat en kansen signaleert die nodig zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen van Houten de baas te kunnen''.

Martin Monkel

PROFIEL De burgemeester heeft een belangrijke positie in de gemeente. Hij/zij treedt op als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, als voorzitter van de gemeenteraad en als portefeuillehouder van de wettelijke portefeuilles openbare orde en veiligheid. Deze taken en bevoegdheden vloeien voort uit de gemeentewet. Kandidaten voor de functie beschikken over een aantal basiseigenschappen: ,,Identificatie, bindend vermogen, integriteit, onafhankelijkheid, stressbestendig en signaalgevoeligheid''.

Houten scoort goed als het gaat om de 'sociale kracht' van de inwoners. De 'burgervader' draagt dus bij aan de versterking van de sociale samenhang. Hij/zij is in staat verbindingen te leggen, niet alleen tussen burgers onderling maar ook tussen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven. In Houten is het goed en veilig wonen. De kandidaat treedt gezagvol op bij overlast, criminaliteit, crises en heeft beslissingsvermogen. Ook wil Houten zich positioneren als zelfbewuste gemeente om, samen met partners, een cruciale rol te spelen bij ontwikkelingen in de regio.  De burgemeester fungeert daarbij als  het boegbeeld voor de ambities van Houten.

Het college benadrukt dat de burgemeester ,,een toegankelijk leider is die een overkoepelende visie heeft op belangrijke thema's zoals bestuurlijke opgaven op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, de energietransitie en de transformatie in het sociale domein''. Hans Oosters, Commissaris van de Koning in Utrecht, complimenteert Houten met de profielschets. ,,Het profiel dient meerdere doelen: het is de basis voor een scherpe keuze èn geeft de kandidaten een boodschap mee over de verwachtingen''.

PARTICIPATIE Van 13 tot en met 28 november 2018 konden inwoners van Houten hun wensen doorgeven via een enquête met keuzevragen en open vragen. Aan de enquête hebben 1.043 inwoners meegedaan. ,,Zij blijken een voorkeur te hebben voor een burgemeester die vooral informeel, mensgericht en toegankelijk is. Iemand die kansen signaleert en daarnaar handelt, rekening houdend met het dorpse karakter van Houten. En het mag (ook) een vrouw zijn''. De conclusies uit de enquête zijn gebruikt bij het opstellen van de profielschets.

PROCES De gemeenteraad heeft op 12 februari een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad, met Eef Stiekema (VVD) als voorzitter. Wethouder Kees van Dalen treedt op als adviseur van de commissie en de griffier als secretaris. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten, verzamelt de nodige informatie en overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie voert naar verwachting in mei de gesprekken met de kandidaten. Op voordracht van de vertrouwenscommissie is het de bedoeling dat de nieuwe burgemeester voor de zomer van dit jaar door de Commissaris van de Koning wordt geïnstalleerd.