• Sam Hageraats overhandigt zijn petitie aan wethouder Kees van Dalen.

    Martin Monkel

Petitie tegen proef OV op afroep

HOUTEN Vanmiddag heeft Sam Hageraats een petitie met meer dan 600 handtekeningen aangeboden aan wethouder Kees van Dalen. Sam is zijn actie gestart omdat hij van mening is dat U-flex geen volwaardige voorziening zou leveren ten opzichte van de huidige dienstregeling. "Ik maak me vooral zorgen over mensen zoals ik met een visuele handicap en ook ouderen'' aldus Sam in zijn toelichting bij de aanbieding van zijn petitie.

PROEF In oktober heeft het college besloten om de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en 't Goy wordt voor een proef twee jaar vervangen door flexibel openbaar vervoer. Net als Sam zijn daar de inwoners van Schalkwijk niet blij mee. Wethouder Van Dalen geeft aan dat ,,Sam erop mag rekenen dat wij met de Provincie en met U-OV deze zaak onder de aandacht brengen. Of dat leidt tot het behouden van de lijn in de spits weet ik niet, maar per saldo wordt het er voor de eilandbewoner beter op door meer haltes en meer inspelen op de eigen situatie''.  Persoonlijk naar Sam zegt de wethouder: ,,Wees er van overtuigd dat we wat dat betreft aan je kant staan". 

Desgevraagd geeft de wethouder aan dat de gemeente feitelijk niet over het openbaar vervoer gaat want dat doet de provincie.  ,,Maar we zijn wel nadrukkelijk gesprekspartner, want het gaat over onze inwoners". Met nadruk geeft Van Dalen aan dat het hier niet gaat om het concept van de 'belbus'. ''Het gaat hier om een uniek concept waar nog geen ervaring mee is''.

UITSTEL Via een andere bron is inmiddels bekend dat ,,het inzetten van busvervoer op afroep rond Houten is uitgesteld''. Het uitstel van de primeur in het poldergebied Eiland van Schalkwijk heeft alles te maken met de applicatie die reizigers moeten gaan gebruiken om de bus te bestellen: die is nog niet klaar. De ontwikkeling van het systeem blijkt veel meer tijd in beslag te nemen dan verwacht. ,,Een goed werkende app is een randvoorwaarde voor een succesvolle start'', stelt de provincie Utrecht, die de proef financiert. ,,De proef begint zeker niet eerder dan eind maart volgend jaar'' verwacht U-OV.

.