• Honswijk is een icoon, ook al regent het

    Martin Monkel

Mijn werk als burgemeester is bijna klaar

HOUTEN Begin oktober 2018 kondigde Wouter de Jong zijn vertrek aan als burgemeester van Houten. ,,Het is tijd voor wat anders'' zei hij toentertijd, ,,met meer tijd voor familie en vrienden''. Eind juni neemt hij afscheid in de gemeenteraad. Hoe ziet hij zijn toekomstige werkomgeving, welke keuzes heeft hij daarin gemaakt en wordt hiermee invulling gegeven aan een 'andere balans' in zijn leven? Opnieuw tijd voor een gesprek.

Martin Monkel

HONSWIJK Op woensdagmiddag 12 juni is Wouter de Jong op Fort Honswijk, een plek die hij voor dit interview gekozen heeft. De regen valt met bakken uit de lucht maar gelukkig weet hij de weg op het fort en wordt een droog plekje gevonden voor vraag en antwoord. ,,Honswijk, omdat het een icoon is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar ook de trots binnen de gemeentegrens van Houten als onderdeel van de gelijknamige stelling,'' verklaart De Jong zijn keuze voor deze locatie. ,,Maar je hebt ook een prachtig zicht over het rivierenlandschap, dat zie je nergens ter wereld. Dus enerzijds de cultuurhistorie en aan de andere kant vanwege de ligging is mijn keuze gevallen op Honswijk''.

NIEUW WERK De burgemeester heeft inmiddels een nieuwe werkomgeving gevonden. ,,Het is in zekere zin een samenstel van functies'' zegt De Jong. ,,Voor de helft van mijn tijd heb ik mij verbonden aan het bureau Necker van Naem. De kern van dat bureau is dat het zich richt op het versterken van de democratie en het functioneren van de overheid.'' Volgens De Jong zit dat heel dicht tegen zijn huidige werk aan en de ervaring die hij in het openbaar bestuur heeft opgedaan kan hij daar mooi toepassen. ,,Ik kan vanuit die adviesrol andere overheden helpen bij het optimaliseren van hun werkzaamheden''.
Voor de andere helft van zijn tijd gaat De Jong zich inzetten vanuit aan aantal toezicht- en bestuursfuncties. Hij noemt daarbij de gehandicaptenzorg, ouderenhuisvesting, Landschap Erfgoed Utrecht, de kringlooplandbouw en het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. ,,Op de keper beschouwd ben ik dus zelfstandig ondernemer geworden en verhuur ik mijzelf. Onder de vlag van Necker van Naem ga ik projecten doen en doe ik verder de andere onderdelen. En daarin kan ik heel veel van mijn idealen kwijt''. De Jong geeft aan dat deze invulling ruimte geeft voor gezin en familie, zeker in de weekenden. "Want burgemeester ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Dat burgemeesterschap geeft veel diversiteit aan activiteiten zowel als het gaat om de inhoud als schaalniveau van de dingen waar je mee te maken krijgt'' geeft De Jong aan. ''Die diversiteit wilde ik ook in mijn nieuwe werkzaamheden. En ik wilde iets gaan doen waar mijn hart ligt. Dat kan ik enerzijds doen door te helpen aan het versterken van de democratie. Aan de andere kant door bij te dragen aan de kwetsbare functies in de samenleving''.  

OVERDRACHT ,,Er komt een overdracht, en op verschillende manieren'' zegt Wouter de Jong in verband met de aanstelling van Gilbert Isabella als nieuwe burgemeester. ,,Ik ga een dezer dagen een keer met hem praten over zaken die in Houten spelen en dan vooral op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast vindt er op alle portefeuilles van de burgemeester een overdracht plaats door de ambtelijke organisatie''. Dan gaat het volgens De Jong onder meer over de dienstverlening en de handhaving. ''Als Isabella op bezoek komt dan zal ik hem uiteraard voorstellen aan de mensen waar hij direct mee te maken krijgt. Daarna komt er nog een uitgebreide introductie met de raadsleden, het college en instanties uit de samenleving van Houten''.

GRONDWET Bij de start van het nieuwe college medio 2018 heeft de burgemeester ingesteld dat er bij toerbeurt door één van de raadsleden, voorafgaand aan de raadsvergadering, een artikel naar keuze uit de Grondwet wordt voorgelezen en toegelicht. Op de vraag welk artikel Wouter de Jong in dat verband zou kiezen zegt hij: ,,Allereerst vind ik hoofdstuk 1, dat gaat over de grondrechten van burgers, het belangrijkste. Daarin staat namelijk beschreven welke vrijheden de burger heeft ten opzichte van de overheid. En waar je de overheid ook aan kunt houden, dat ze zorgen dat je de ruimte krijgt om je leven naar wens in te richten.'' Binnen dat hoofdstuk noemt De Jong twee artikelen als toelichting op die vrijheid. ,,Het artikel over het kiesrecht bepaalt dat iedere burger (boven een bepaalde leeftijd) mag kiezen en verkozen mag worden. Het andere is het artikel over de vrijheid van vergadering.'' Dit illustreert de betrokkenheid van De Jong bij de relatie tussen bestuur en burger. ,,Als er één kostbaar bezit is dat we met elkaar hebben dan is het de democratische rechtstaat. Dat zien we vaak als vanzelfsprekend maar dat is niet zo''.

SAMENLEVING Aan het slot van het interview reageert Wouter de Jong op de stelling 'Een evenwichtige samenleving kan tegen een stootje'. ''Ja dat is zo, het is alleen maar net wat je met dat stootje bedoelt. Wat ik als burgemeester wilde en wat ik ook in de toekomst wil is bijdragen aan die samenleving, waarbij ik de voorkeur geef aan veerkrachtig boven evenwichtig. Een samenleving die zelf gebruik maakt van haar rechten maar ook omdat ze zelfstandig een heleboel kan''. ,,Als we bedreigd worden, bijvoorbeeld door hoogwater'', gaat De Jong verder ,,dan toont de samenleving zich veerkrachtig. Maar ook in positieve zin zijn we vaak één: als de Nederlandse vrouwen wereldkampioen worden dan staan we als een land achter dat team!''    

,,Mijn rol is niet groter dan dat die is. Wij zijn allen onderdeel van een groter samenstel en allemaal dragen we daaraan bij, en dan komt die samenleving wel tot zijn recht'' besluit Wouter de Jong.