• Fietstransferium Castellum wordt uitgebreid

    Martin Monkel

Meer plekken in fietstransferium Castellum

HOUTEN Transferium Castellum wordt uitgebreid met 300 plekken voor fietsparkeren. Op de eerste verdieping wordt het huidige systeem met één laag vervangen door een systeem met twee parkeerlagen, net als bij het transferium in het centrum. Dit levert 300 extra plekken op voor het stallen van de fiets.

Martin Monkel

AKTIEPLAN In 2012 is het actieplan 'Fietsparkeren bij stations' gepubliceerd. ,,Het project vergroot het aantal fietsparkeerplaatsen bij stations en draagt zo bij aan verkorten van deur-tot-deur reistijd en vergroot het reisgemak.'' Daarbij worden extra middelen vanuit het regeerakkoord (Rutte III) ingezet voor het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. Bij het stallen wordt rekening gehouden met het toenemende aantal bijzondere formaat fietsen zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. Daarbij wordt ook gekeken naar het efficiënter benutten van de stallingscapaciteit. Medio 2017 is afgesproken dat er bij stations met een urgent tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd.

CASTELLUM ,,Wij willen minder fietsen in de openbare ruimte'' zegt wethouder Kees van Dalen. Dat is de reden dat er in het fietstransferium ruimte wordt gerealiseerd om 300 fietsen extra te kunnen stallen dan nu het geval is. Dat doen we door het huidige systeem te vervangen door een systeem met twee lagen. De kosten voor de gemeente zijn gering omdat het Rijk voor ca. 40% en de Provincie voor ca. 60% bijdraagt in de financiering. Verder wordt er in het fietstransferium een onderzoek gedaan met een detectiesysteem met verwijzing naar stallingsmogelijkheden, net als in de stalling bij Utrecht Centraal. ,,Handhaving zie ik als laatste middel'' zegt Van Dalen. ,,Ik verwacht dat met deze extra parkeerplekken fietsers beter in staat zijn hun fiets overdekt en bewaakt te stallen''.