Zuinig zijn op Nieuw Wulven

De ingezonden brief van Marijke van Eijkeren ('t Groentje 6 mei 2015) heb ik met veel instemming gelezen.

Ook ik maak me als liefhebber van de natuur in Nieuw Wulven grote zorgen over de dreigende ver-horeca-nisering van het mooie gebied. Het valt te hopen dat heel goed onderzocht wordt of dit werkelijk in een behoefte voorziet en als het dan gerealiseerd wordt - alsjeblieft direct bij de speelplaats zodat het meest natuurrijke gebied ontzien wordt.

Maar behalve deze bedreiging zijn nog twee andere. De vernielzucht is er een van. Ongelofelijk hoe jonge bomen worden gebroken, hoe paaltjes voor ruiterpaden in de fik worden gestoken en hoe er regelmatig een berg plastic, blik en glas wordt achtergelaten in het speelbos en bij de diverse picknicktafels. Als de daders ooit betrapt worden, hoop ik dat ze heel fors worden aangepakt. De andere bedreiging komt van een deel van de hondenbezitters. Regelmatig lopen er honden los in het gebied dat vanwege het broedseizoen een verplichte aanlijning van honden kent. Soms ontmoet ik begrip als ik mensen aanspreek, maar ook gebeurt het dat de reactie is: O ja? En vervolgens wordt met een loslopende hond gewoon verder gelopen. En buiten dit - het gebeurt ook dat honden als gekken door sloten springen en gebiedjes doorkruisen om pas veel later weer bij de baas terug te keren. En dan ook in gebieden waar momenteel Blauwborsten, Spinkhaanzangers en andere bijzondere vogels broeden. Afgelopen winter was ik er getuige van dat een paar reeën achterna gezeten werden door een grote hond; de gestreste reeën konden niets anders doen dan in paniek proberen de brede hoofdsloot over te springen, wat ternauwernood lukte.

Wat mij betreft wordt vanaf volgend seizoen voor het hele gebied ten westen van het speelbos een aanlijnplicht voor honden ingevoerd, minstens tussen 15 maart en 15 juli (brioedseizoen) maar liefst het hele jaar.

Nieuw Wulven is gezien de omvang en bereikbaarheid vanuit Houten een prachtig en rijk natuurgebied waar behalve reeën minstens 80 vogelsoorten voorkomen en ook veel vlinders en libellen. Laten we allemaal zuinig zijn op dit mooie gebied!

Jan Ekke Wigboldus, Houten