• Ruim 280.000 mensen in Nederland hebben dementie.

    Stockfoto dementie
  • Bij van Houten & Co vindt u verschillende folders over dementie.

    Irene van Valen

Aandacht voor dementie in Houten

HOUTEN Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema bewegen. Ruim 280.000 mensen in Nederland hebben dementie. Dementie is een verzamelnaam van ziekten die de hersenfuncties aantasten. De bekendste vorm is Alzheimer. De gevolgen op het dagelijks leven van de patiënt en mensen om hen heen worden gedurende de tijd groter.

door Irene van Valen

De gemeente heeft vanuit de WMO een wettelijke taak om als het eigen netwerk het niet meer aan kan inwoners te ondersteunen, zodat zij zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vaak gaat het dan om het ondersteunen van de mantelzorger. Door dagbesteding of respijtzorg houdt de mantelzorger de zorg vol. De gemeente maakt het Steunpunt Mantelzorg mogelijk en wil een dementievriendelijke gemeenschap stimuleren. Daarom organiseert de gemeente trainingen voor het eigen personeel waarin zij leren hoe om te gaan met mensen die dement zijn. Naast de gemeente kent Houten drie grote organisaties die zich sterk maken voor de zorg aan en rondom mensen die dement zijn.

MOBIEL GERIATRISCH TEAM ZorgSpectrum is een organisatie die mensen met chronische ziekten ondersteunt. Eén onderdeel is het Mobiel Geriatrisch Team (MGT), bestaande uit een casemanager, een specialist oudergeneeskunde en een psycholoog. Zij bieden hulp aan huis. Casemanager Cynthia Vink legt uit dat zij bekijken wat nodig is om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen en hoe het gaat met de mantelzorger. Waar mogelijk regelen zij onder andere huishoudelijke ondersteuning, een plaats in het dagcentrum of bij dagopvang en wanneer de situatie thuis te zwaar wordt, regelen zij een indicatie voor opname in een zorg instelling. ,,Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven, omdat daar alles bekend is, daar liggen herinneringen. Een verhuizing brengt onrust en kan slecht zijn voor het ziekteverloop. Wat betreft bewegen moedigen wij lichamelijke en geestelijke activiteiten aan. Een dagcentrum is daarvoor heel geschikt. Door bijvoorbeeld te wandelen en contact te maken worden het lichaam en het brein getraind. Contact maken is een hersenactiviteit. In een dagcentrum gaat het om ontspannen samen zijn. Bij dagbehandeling krijgen mensen fysiotherapie, muziektherapie of hebben een afspraak bij een psycholoog. Bij iedere vorm van dagopvang heeft de mantelzorger een paar uur tijd voor zichzelf. Zo nodig zoekt het MGT naar oplossingen om de mantelzorger te ontlasten. Het is belangrijk dat dementie meer aandacht krijgt, want het komt steeds vaker voor. We moeten meer oog voor elkaar hebben en waar nodig helpen."

ALZHEIMER CAFÉ ,,Het Alzheimer Café Houten is tien keer per jaar elke tweede maandag van de maand open'', vertelt Paulien Geraerts, kroegbaas van het café. ,,Ons doel is lotgenotencontact en informatie voorziening voor mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en belangstellenden. Het café is een laagdrempelige voorziening waar iedereen zonder aanmelding welkom is. Tijdens de avond interviewt de kroegbaas een speciale gast. Denk daarbij aan een psycholoog, huisarts, schrijver of professor die spreekt over dementie gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld een avond over het veranderende gedrag van iemand die dementie heeft of welke vormen van dementie er zijn. Na een pauze kunnen mensen vragen stellen. Mensen komen letterlijk in beweging door naar het Alzheimer Café te komen. Men geniet van de gezelligheid. Samen zijn doet mensen goed. Bewegen is voor mensen met dementie belangrijk, want het kan processen vertragen."

STEUNPUNT MANTELZORG Coördinator van het Steunpunt Mantelzorg Marinda Rodas vertelt: ,,We zijn een aanspreekpunt voor iedereen die voor een naaste zorgt en daarin vastloopt. Deze mensen zijn onmisbaar in de samenleving. Wij geven onder andere informatie over voorzieningen en welke regelingen er zijn en verwijzen door. Sinds dit jaar hebben wij een mantelzorgmakelaar in dienst. Hij weet veel op juridisch gebied en over wetgeving waar mantelzorgers mee te maken krijgen, zoals WMO, PGB en WOZ, geeft advies en neemt zo nodig dingen over. Mensen kunnen hun hart ongenuanceerd bij ons luchten. We bieden bijeenkomsten over Beschadigd Brein en delen kennis over dementie en maken een koppeling naar het dagelijks leven. Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten dat iemand die dement is, maar één ding tegelijk kan. Eten, praten en muziek luisteren tegelijk geeft teveel prikkels. Negen keer per jaar op de laatste donderdag van de maand hebben wij het Mantelzorg Café. We organiseren dan een activiteit, zoals een pub quiz of bloemschikken. Het gaat om ontspannen en gezellig samen zijn. Daarnaast organiseren we elk jaar de waarderingsmarkt in het gemeentehuis. Daarmee spreekt de gemeente haar waardering uit voor het werk van mantelzorgers."

Test hoe dementievriendelijk je zelf bent op https://metzorgleven.nl/ben-jij-dementievriendelijk-doe-de-test/. Kijk op https://samendementievriendelijk.nl/ voor tips over hoe je mensen met dementie kunt helpen.