Zonnebloem afdeling Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy 45 jaar

Het thuis bezoeken van mensen is het belangrijkste wat de vrijwilligers van de Zonnebloem doen. Het gaat dan om zieke en eenzame mensen. Verder organiseert de vereniging Zonnebloem, dus ook deze afdeling, enkele activiteiten door het jaar heen.

Opgericht

De Zonnebloem afdeling Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy is in 1970 opgericht door Lena Beukema-Kool, Bets van Amerongen-Miltenburg en zuster Vendrig die wijkverpleegster was. Het begon met Schalkwijk. Tull en 't Waal en 't Goy is er later bij gekomen. Lena Beukema-Kool die maakte altijd al pakjes voor de landelijke actie 'Zon in de schoorsteen' rond Sinterklaas. Ze is toen benaderd met de vraag om een Zonnebloemafdeling op te richten en dat heeft ze dus samen met de anderen gedaan. Truus Gerritsen benadrukt dat de afdeling nog altijd met Sinterklaas pakjes verzorgt. Ze vindt het bijzonder en mooi dat de afdeling dat nog altijd doet. Truus Gerritsen was 25 jaar bestuurslid en zat dit jaar in de jubileumcommissie.

Vrijwilligers

De Zonnebloemafdeling heeft 23 vrijwilligers zo vertelt afdelingsvoorzitter Wilma van der Zwaag. Eens per jaar verkopen ze loten van de Nationale Zonnebloemloterij. De afdeling krijgt een deel van de opbrengst van de verkoop van de loten en bekostigt daar een presentje en activiteiten van de afdeling van. Deze activiteiten worden door de vrijwilligers georganiseerd. Eens in de vijf jaar organiseren ze samen met de afdeling Houten een boottocht. Vrijwilligers gaan soms ook mee op vakantieweken met Zonnebloemgasten. Als de dames terug kijken in de tijd vinden ze dat er niet veel is veranderd. "Als je de notulen vergelijkt zie je ook dat er niet veel veranderd is", zo zegt PR-medewerkster Dinie de Boer. Wat op zich wel nieuw is en zeer gewaardeerd wordt door de mensen is het maandelijkse eten in de Wiese dat de Zonnebloemafdeling samen met Senioren Schalkwijk organiseert. Maar het thuis bezoeken van mensen blijft toch het belangrijkst. Er is niet veel verloop onder de vrijwilligers. Wanneer de meeste vrijwilligers stoppen kunnen ze gelijk verder als gast, zo grapt één van de dames. De vrijwilligers blijven tot op hoge leeftijd actief. "Gelukkig is er wel jonge aanwas waar we erg blij mee zijn", zo zegt Wilma van der Zwaag. "Het is dankbaar werk", zo zegt Truus Gerritsen. Met de bezoeken is er vaak sprake van een leuke wisselwerking. "Je krijgt veel terug van de mensen waar je komt." Privacy staat hoog in het vaandel bij de vrijwilligers die allemaal een echt Zonnebloemhart hebben en zich met hart en ziel inzetten.

Jubileumviering

De gasten werden ontvangen door Foeke en Sjoeke. Daarna werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jannie van Garderen en Ann van Dijk zijn al 35 jaar vrijwilliger. Francien Pouw is 33 jaar vrijwilliger. Truus Gerritsen is 30 jaar vrijwilliger. Bep de Bruijn is 25 jaar vrijwilliger en Greet Berlang werd in het zonnetje gezet omdat ze 10 jaar vrijwilligger is. Toen volgde een high tea en onder deze high tea werd door iedereen een Zonnebloemlied gezongen dat is geschreven door Marjolein Kool. 's Middags werd er een foto quiz gespeeld over gebeurtenissen van de afgelopen 45 jaar van deze afdeling. Mensen konden raden welke gebeurtenis op de foto stond of wie er op de foto stonden.

Verandering

De landelijke vereniging Zonnebloem wil meer de nadruk leggen op activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en meer één op één activiteiten. Wilma van der Zwaag zegt dat dit in de afdeling nog niet met open armen ontvangen wordt. Het is moeilijk om de doelstelling met één op één activiteiten te halen en de vrijwilligers willen toch ook de eenzamen in het algemeen niet uit het oog verliezen. Hierover wordt binnen de Nationale Zonnebloem als ook binnen de afdeling gesproken.(JvA)