• DE deelnemers aan het startontbijt laten het zich allemaal goed smaken!

    Koos Koster

Zomerschool start met ontbijt

HOUTEN Maandagmorgen opende de Senioren Zomerschool Houten het seizoen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan met een grandioos jubileum ontbijt op het Plein. Ruim 140 mensen hadden zich ingeschreven voor deze "happening" en het zat dan ook bomvol. De deelnemers genoten van het uitgebreide ontbijt, het weer en natuurlijk de gezelligheid. Veel mensen hadden geanticipeerd op een lekker zonnetje en droegen koele kleren met een hoedje of een petje. De organisatie had er wel voor gezorgd dat men in de schaduw kon ontbijten door het gehele terras te overdekken.

Koos Koster/Richard Thoolen

ORGANISATIE Voorzitter Annemieke Hoogenhout opende de bijeenkomst om 9.30 uur en haalde herinneringen op van de afgelopen 10 jaren. De Senioren Zomerschool is in 2009 gestart met ongeveer 300 deelnemers. Nu in 2018 zijn er bijna 1500 deelnemers. Een enorme toename, wat de toegevoegde waarde van de Senioren Zomerschool aantoont voor de meer seniore inwoners van Houten. Hoogenhout dankte haar mede-werkgroepleden voor het vele werk voor de Zomerschool, alsmede de vrijwilligers van van Houten & co. Het is hartverwarmend dat men zoveel van zichzelf wil geven om het een ander naar de zin te maken. Zij bedankte tenslotte alle sponsoren die ook belangeloos hun medewerking aan deze dag hebben gegeven waaronder AH Oude Dorp, Uyttewaal Catering, de Echte bakker Michel, van Dort dranken, Tapperij de Zwijger en Brouwer partyverhuur.

WETHOUDER Na Hoogenhout nam de wethouder van Cultuur van de Gemeente Houten, Jana Smith-Visser, het woord. Ook zij liet zich vol lof uit over de enorme inzet van de werkgroepleden en hun plaats bij de wat oudere bevolking van Houten. Smith-Visser sprak de wens uit dat de Senioren Zomerschool Houten nog heel lang mag bestaan en veel leuke, aansprekende activiteiten mag organiseren. "Het is een bewijs van betrokkenheid binnen de Houtense samenleving dat er zoveel gedaan wordt om er voor te zorgen dat onze seniore medemens ook leuke zomermaanden kan hebben."

TOOST Ook al was het nog wat vroeg in de morgen, er kon bij deze speciale gelegenheid toch een alcoholische glaasje genuttigd worden. Alle aanwezigen kregen een glaasje champagne aangeboden en brachten vervolgens een toost uit op het welzijn en jubileum van de Senioren Zomerschool.

MUZIEK Terwijl men zat te genieten van het ontbijt werd de sfeer verder verhoogd met een optreden van The Red Flowers. The Red Flowers is een koor bestaande uit mensen met en zonder lichamelijke beperking. Zij zongen een gevarieerd repertoire van Engelstalige popmuziek, Nederlandstalige meezingers, wereldmuziek en country. Zij brachten veel bekende nummers ten gehore die tussen het eten door enthousiast werden meegezongen door de deelnemers.

Aan het eind van de bijeenkomst werden de werkgroep leden gefeliciteerd met deze nieuwe activiteit. Dit initiatief werd zeer gewaardeerd.

PROGRAMMA De Senioren Zomerschool is nu van start gegaan en de eerste activiteiten zullen deze week al plaats vinden. Voor wie geïnteresseerd is in het verdere programma wordt verwezen naar de website: www.zomerschoolplus.nl.