• John van Amerongen

Zoektocht wettelijke ruimte

SCHALKWIJK Van Gorp Diervoeders in Schalkwijk heeft een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd en wil met de nieuwe vergunning 24/7 gaan produceren. De gemeente Houten is voornemens die vergunning te gaan verlenen. De procedure om bij de gemeente zienswijzen in te dienen loopt nog. Tot 28 februari kunnen mensen zienswijzen bij de gemeente indienen over dit voornemen. De gemeente ondersteunt bewoners financieel in hun zoektocht naar juridische mogelijkheden om vergunningverlening tegen te houden of een mogelijk andere oplossing te zoeken.

John van Amerongen

"Stof is er altijd wel, maar deze vrijdag 9 februari was het wel extreem. Reden dan ook voor Marco Kleijn om op die dag een fotograaf van 't Groentje te vragen om een foto te komen nemen. Direct omwonenden vinden dat ze last hebben van stofoverlast, stankoverlast en van geluidsoverlast. Dit laatste vooral door het geluid van het laden en lossen en het af en aanrijden van vrachtwagens. Bewoners verderop in het dorp rondom de Brink maken zich druk over de grote hoeveelheid vrachtwagens die van en naar het bedrijf rijdt. Ze vinden het er nu al veel en vrezen dat het er in de toekomst nog meer worden. Veel van dat verkeer gaat over de Provincialeweg. "Die wordt helemaal kapotgereden door de zware vrachtwagens", zo zegt Hein van den Hoogen. Ze haalden die vrijdag ook iemand van de RUD, de handhaving op vergunningen, er bij die volgens hen zeggen ook schrok van de hoeveelheid stof. Veel bewoners van Schalkwijk maken zich zorgen over de overlast wanneer 24/7 geproduceerd gaat worden. Heijn en Marco zeggen namens een grote groep dorpsbewoners te spreken.

Van Gorp heeft bewoners laten weten dat er die dag storing was. Zij hadden dat graag eerder geweten.

"Tijdens de bewonersavonden, heeft de gemeente uitleg gegeven over de inhoud van het ontwerpbesluit", aldus een woordvoerder van de gemeente. Het ontwerpbesluit is het voornemen de vergunning te verlenen. "De gemeente heeft slechts beperkte wettelijke speelruimte bij de toetsing van de aanvraag aan landelijke normen." Het gaat om een vergunningverlening op een bestaande situatie. Hein: "Tegenwoordig zouden ze rondom zo'n soort bedrijf de woningen op een veel grotere afstand bouwen. Het zou het mooiste zijn als het bedrijf verplaatst wordt."

Volgens de bewoners heeft de gemeente maar slecht gehandhaafd. De gemeente is niet van mening dat zij slecht gehandhaafd heeft met de gedachte dat de situatie mogelijk gelegaliseerd kon worden. "Indien er zicht is op legalisatie van de overtreding die is aangekaart, kunnen wij niet handhaven", aldus de woordvoerder.

Bewoners hebben met behulp van deze financiële ondersteuning, zelf een deskundige uitgekozen, die de opdracht heeft gekregen te kijken naar de wettelijke bewegingsruimte in het dossier Van Gorp. Deze deskundige stelt een advies voor hen op. De bewoners kunnen dit gebruiken bij het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit. De gemeente reageert hierop bij de behandeling van de zienswijzen.