• De gedecoreerden in de gemeente Houten in 2017

    John van Amerongen

Zeven inwoners gemeente Koninklijk onderscheiden

HOUTEN Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2017 ontvingen zeven inwoners van de gemeente Houten een Koninklijke onderscheiding: vier dames en drie heren. Zes van hen wonen in Houten, een in Tull en 't Waal. De lintjes werden in de ochtend uitgereikt door burgemeester Wouter de Jong. Hij verrastte de gedecoreerden thuis of op de plaats waar zij vrijwilligerswerk doen. Eén gedecoreerde ontving zijn onderscheiding in Utrecht uit handen van burgemeester Jan van Zanen.

's Middags waren alle onderscheiden inwoners uitgenodigd voor een feestelijk samenzijn in Theater Aan de Slinger. Op Koningsdag zijn zij welkom in het Oude Dorp, tijdens de bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Houten die ooit een lintje hebben ontvangen. Hieronder volgend de namen van de gedecoreerden en de verdiensten waarvoor zei deze onderscheiding hebben ontvangen.

Mevrouw G.M. (Diny) van der Zant-Bos (69), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 2002 - heden: Voorzitter stichting Broeder Joris (ten bate van gehandicapte jongeren op de Salomonseilanden), 1976 - heden: Sectie gemeenschapsopbouw en communicatie, RK parochie in Houten, 1991 - heden: Verkoopmedewerkster en inkoopster Wereldwinkel Houten, 1984 - heden: Diverse activiteiten RK parochie in Houten.  Verdere verdiensten: mantelzorger (Diny van der Zant-Bos is getrouwd met Fons van der Zant, die ook een Koninklijke onderscheiding ontving.)

Mevrouw S.M. (Sep) Meijers-Dronkert (76), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 2007 - 2014: Voorzitter woongroep De Dassenburg, 2014 - heden: Initiatiefneemster burgerinitiatief De Wakkere Akker, 2002 - 2015: Bestuurslid PCOB (christelijke ouderenorganisatie), 2005 - 2016: Mede-oprichter en bestuurslid Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten, 2011 - 2013: Lid werkgroep Senioren Zomerschool. Verdere verdiensten: medebestuurslid VIA Houten (sociaal loket) en bestuurslid Haltna (tegenwoordig van Houten&co)

Mevrouw M.J.A. (Marianne) Harterink-Hilderink (71), Houten Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 1979 - 1983: Penningmeester afdeling Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) , 1982 - 1984: Lid commissie Voorlichting en Publiciteit, NVVS, 1978 - 1983: Informateur, NVVS, 1990 - 1996: Secretaris en voorzitter Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, 2004 - 2013: Voorzitter RvT Register Tolken Gebarentaal,  1984 - 1988: Organisatie en coördinatie communicatiecursussen, 2005 - heden: Mede-oprichter, inrichter, voorzitter (2011-2014) en vrijwilliger bij Hospice Kromme Rijnstreek. Verdere Verdiensten: Klankbordgroep Leidse Onderwijsinstellingen

De heer G.H. (Ger) Kroes (68), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 2000 - 2010: Bestuurslid Houtens Muziek Collectief,  2007 - heden: Mede-initiatiefnemer oprichting en programmamaker Omroep Houten,  1986 - 1992: Lid commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (namens fracties Progressieve Samenwerking en PvdA). Verdere verdiensten: Bestuurslid Milieu Werkgroep Houten en redacteur tijdschrift 'OudFIT'

Mevrouw J. (Hanne) Vos (67), Tull en 't Waal Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten:  2005 - 2006: Initiatiefnemer tot opzetten hospice in Houten; formeren projectteam, 2006 - 2011: Voorzitter stichting Hospice Kromme Rijnstreek en lid bouwgroep, 2011 - heden: Lid RvT stichting Hospice Kromme Rijnstreek en Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek. Verdere verdiensten: inzet voor diverse projecten als hoofdverzorger en coördinator van aanleunwoningen bij verpleeghuis Theodotion in Laren.

De heer A.H. (Fons) van der Zant (70), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 1984 - heden: Diverse bestuurlijke functies binnen de RK kerk in Houten, 1986 - 1987: Oprichter Cantilene koor, 1999 - 2003: Voorzitter Parochiële Caritas Instelling,  2004 - 2009: Lid Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), 2002 - heden: Stichting Broeder Joris (Fons van der Zant is getrouwd met Diny van der Zant-Bos, die ook een Koninklijke onderscheiding ontving.)

De heer E. (Erwin) Goris (55), Houten Lid in de Orde van Oranje-Nassau Verdiensten: 1980 - heden: diverse functies bij de Utrechtse Krachtsport Vereniging (UKV) De Halter (een worstelvereniging). Hij draagt de buurtfunctie van de vereniging uit en initieert hiertoe (vernieuwende) activiteiten, 1984 - 1997: (hoofd) jeugdtrainer, 1994 - heden: Bestuurslid. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het voortbestaan van deze vereniging en onder zijn leiding is het ledenaantal bijna verdrievoudigd, 2010 - 2015: Trainer van de senioren,  1994 - heden: Hoofdorganisator van het jaarlijks gehouden Paasworsteltoernooi (ca. 500 deelnemers uit heel Europa) De heer Goris ontving zijn onderscheiding in Utrecht uit handen van burgemeester Jan van Zanen.