• Gerechtsgebouw in Utrecht

    John van Amerongen

"Woningcorporatie Viveste moet omzetting tot huur teruggekochte koopgarant woningen staken" (update)

HOUTEN Woningcorporatie Viveste te Houten moet van de rechtbank Utrecht op straffe van een dwangsom de uitvoering van het besluit om teruggekochte Koopgarantwoningen als huurwoning in de markt te zetten staken. Dit blijkt uit een vonnis in kort geding van de rechtbank Utrecht van 26 oktober 2016. Het vonnis werd gewezen in een zaak die door het advocatenkantoor Janssens Den Boef Advocaten te Houten namens een aantal verenigingen van eigenaars (VVE's) en particuliere eigenaars in Houten is aangespannen. Advocaat Den Boef verwacht dat het gevolgen kan hebben voor het hele land. Viveste zal in navolging van de uitspraak een jaar lang geen voormalige Koopgarantwoningen omzetten naar huurwoningen en zal het gesprek aan gaan met eigenaren van Koopgarantwoningen.

John van Amerongen

De voorzieningenrechter stelt in het vonnis dat de VVE's en eigenaren voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er sprake is van een reëel risico van waardedaling van de appartementen als gevolg van het beleid van Viveste om teruggekochte woningen aan te bieden als (sociale) huurwoning. Hierdoor is het tevens voldoende aannemelijk, aldus de voorzieningenrechter, dat de eigenaren door dit besluit van Viveste schade (zullen) lijden. Hierbij wordt door de voorzieningenrechter tevens aandacht gevestigd op het feit dat het in deze zaak gaat om starters op de woningmarkt, die met het gewijzigd beleid van Viveste geconfronteerd worden met een verder dalende waarde van hun woning en hogere restschulden.

DWANGSOM Viveste dient dan ook, in afwachting van de bodemprocedure, haar beleid te staken, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag. Mr P.J. de Boef, advocaat van de eisers: "De rechtbank Utrecht heeft Viveste terecht verboden nog langer teruggekochte koopgarantwoningen als (sociale)huurwoning in de markt te zetten nu er sprake is van een reëel risico van waardedaling. De belangen van de eigenaren zijn niet meegewogen. Dat is onzorgvuldig. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het hele land." De rechter veroordeelde Viveste ook tot betaling van proceskosten van de eisende partijen. 

VIVESTE Woningcorporatie Viveste heeft na deze uitspraak van de rechter besloten om teruggekochte Koopgarantwoningen voorlopig niet te verhuren. In de uitspraka is aangeven dat Viveste maximaal een jaar teruggekochte Koopgarantwoningen niet mag verhuren. Hiermee geeft de rechter Viveste een jaar de tijd om na te denken en in gesprek te gaan met de bewoners van de Koopgarantwoningen. Viveste zal dat gesprek dan ook gaan. 

SOCIALE HUURWONINGEN "Er is veel vraag naar sociale huurwoningen in Houten, vooral door starters. Viveste helpt mensen met een laag inkomen aan een sociale huurwoning. Wij doen dit in samenwerking met de gemeenteHouten. Op 24 sociale huurappartementen die onlangs werden geadverteerd kwamen bijvoorbeeld1200 reacties. Dit bevestigt de grote behoefte aan goedkope woningen voor starters. Daarom willenwij teruggekochte Koopgarantwoningen verhuren", zo meldt een woordvoerster van Viveste.

KORT GEDING Bewoners en Verenigingen van Eigenaren van Koopgarantwoningen spanden een kort geding aan tegen Viveste omdat zij vrezen dat de waarde van hun woning daalt door de aanwezigheid van sociale huurwoningen. Ook vrezen zij dat huurders minder persoonlijk betrokken zijn en dat de huidige bewoners hiervan nadeel zullen ondervinden. Viveste herkent het beeld dat huurders andere burgers zijn dan kopers niet. Viveste heeft begrip voor de teleurstelling van de bewoners van de Koopgarantwoningen. Koopgarant heeft hen blijkbaar niet gebracht waar ze op gehoopt hadden. Daarom gaat Viveste met hen in gesprek.

LANDELIJK In de komende periode gaat Viveste ook overleggen met andere corporaties en brancheverenigingenomdat Koopgarant een product is dat landelijk wordt gebruikt.

GEACCEPTEERD Met twee woningzoekenden die een voormalige Koopgarantwoning geaccepteerd hadden gaan we naar een passende oplossing zoeken. Zij mogen niet de dupe worden van deze uitspraak.