Woningbouwprogramma Castellum West wordt aangepast

Gemeente en ontwikkelingsverband Houten willen Castellum snel afbouwen

Medio vorig jaar is het Ontwikkelingsverband Houten het gesprek met de gemeente aan gegaan over aanpassing in het woningbouwprogramma om Castellum toch maar zo snel mogelijk af te kunnen bouwen. In Castellum West ligt al enkele jaren een braakliggend terrein afgezet met bouwhekken. In 2013 sprak een toenmalige directeur van Ontwikkelingsverband Houten de verwachting uit in april, mei 2014 verder te gaan met bouwen. Huidig directeur Dick Helsloot vertelt nu dat ze rond juni 2014 serieus zijn gaan denken over aanpassing van de plannen binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten daarbij vasthoudend aan een goede kwaliteit. Martie Meijer, programmamanager ruimte van de gemeente Houten, geeft aan dat bij het aantreden van het nieuwe college het afbouwen van Castellum als één van de prioriteiten van dit college is bestempeld. Het tempo maar ook een goede kwaliteit is voor de gemeente belangrijk.

Besluit

De meeste aanpassingen kunnen binnen de bestaande kaders worden doorgevoerd. Voor een deel van de aanpassingen, voornamelijk aan de rand van Castellum, is een college- en een raadsbesluit nodig. Dit zal in de loop van 2015 worden genomen. Helsloot gaat er van uit dat er in het tweede kwartaal een akkoord zal liggen over de aanpassing. In het derde kwartaal kan begonnen worden met de verkoop van woningen. "Onder voorbehoud kan er in het vierde kwartaal gestart worden met de bouw. We starten met de hofwoningen." Ontwikkelingsverband Houten verkoopt en bouwt nog 7 woningen geheel volgens het oude programma. Deze worden onderdeel van een al deels gerealiseerd hofje. "Dat willen we gewoon netjes afbouwen." Hij hoopt dan in 2017, uiterlijk in 2018 de laatste woningen opgeleverd te hebben.

Aanpassen

In de originele plannen voor Castellum West zouden hofjes gebouwd worden met boven- en benedenwoningen. In Castellum West is al een winkelcentrum en een groot aantal woningen gerealiseerd. Het bleek moeilijk te zijn de resterende geplande woningen zonder tuin te verkopen, omdat er concurrerend aanbod in Houten is. "Ze waren moeilijk afzetbaar voor de bedachte prijzen." Nu wil men het woningbouwprogramma aanpassen aan de markt en meer grondgebonden woningen met tuinen realiseren. De hofjesstructuur van het originele plan blijft gehandhaafd. Dit betekent dat er minder woningen zullen worden gebouwd dan origineel in de planning zaten. Naast de hofjeswoningen zal ook nog een aantal grachtwoningen worden gebouwd waarbij aanpassingen in het originele woningbouwprogramma minder makkelijk zijn. "In Castellum Oost zijn ze ook succesvol verkocht." Het gaat om 41 hofwoningen en 60 grachtwoningen. Met de aanpassing van de plannen verlaat men de vroeger gebruikelijke methode iets te bedenken en te plannen en vervolgens te verkopen. In vroeger tijden verkocht men de huizen toch wel. Nu ligt dat anders. "Er is heel wat gebeurd", zo zegt Helsloot. "We hebben onverkochte voorraad, de markt is gewijzigd." Hij ziet wel herstel van de markt. "Dat is positief." Meijer benadrukt dat het kijken naar de markt en het aanpassen van het programma om kopers te vinden en zo Castellum zo snel mogelijk af te bouwen wat haar betreft een goede benadering is.

Castellum Oost

In Castellum Oost zijn de laatste woningen in aanbouw. Met een paar maanden zijn de bouwers daar klaar. Daar is met een stimuleringssubsidie de bouw toch goed op gang gekomen. Misschien dat voor Castellum West ook zo'n stimuleringssubsidie van de provincie Utrecht wordt ingezet.(JvA)