Windpark Goyerbrug

De plannen voor het tweede windpark (Goyerbrug) binnen de Houtense gemeentegrenzen liggen al geruime tijd klaar. Het wachten was op de uitkomsten van het evaluatierapport over het eerste windpark bij de Veerwagenweg. Namens de initiatiefnemer van windpark Goyerbrug (Blue Bear Energy) zegt Ruben Berendts over het rapport: "We moeten het onderzoek van de Universiteit van Utrecht nader bestuderen. Maar het beeld dat naar voren komt, is dat windturbines bij woonwijken niet handig zijn. Het maatwerkvoorschrift (het stilzetten van turbines) zorgt voor een situatie met alleen maar verliezers. Aan de ene kant staan de turbines dichtbij woonwijken. Aan de andere kant worden de turbines niet efficiënt gebruikt en wordt er onvoldoende groene energie opgewekt. Daarom ligt Windpark Goyerbrug in één van de dunst bevolkte gebieden in gemeente Houten. Hierdoor is er veel minder overlast en renderen de turbines straks optimaal."

Over windpark Goyerbrug: De locatie biedt ruimte voor drie of vier windturbines. Windpark Goyerbrug zal met drie windturbines ongeveer 25 GWh aan groene elektriciteit kunnen opwekken (33 GWh bij vier windturbines). Windpark Goyerbrug voorziet daarmee voor meer van 18.000 mensen groene stroom (24.000 mensen bij vier windturbines). De windturbines hebben een ashoogte van maximaal 120 meter en een vergelijkbare rotordiameter. De windturbines staan gepland evenwijdig aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit windpark kan 7,3% tot 9,6% bijdragen aan de doelstelling van de gemeente om 16% van de Houtense energiebehoefte duurzaam op te wekken. bron: www.windparkgoyerbrug.nl