• Politie Houten

Wijkagent Michael vanmiddag aanspreekbaar op Het Rond voor zorgen en vragen over schietpartij

HOUTEN De Gemeente Houten is vannacht opgeschrikt door een dodelijk schietincident. Veel buurtbewoners hebben daar iets van meegekregen. Vanmiddag is de politie Houten aanwezig bij Het Rond om uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.