• De wethouder onthult het bord van de vlinderydille 'Fladdertuin'

  John van Amerongen
 • Aandachtig luisteren naar uitleg over de vlinderweide.

  John van Amerongen
 • Wethouder knipte het lint door om de weide te openen, waarna de kinderen de weide in trokken om te zaaien.

  John van Amerongen
 • De kinderen en de wethouder trekken de toekomstige Ydille in om te zaaien.

  John van Amerongen

Wethouder zaait Fladdertuin in

HOUTEN Wethouder Herman Geerdes maakte op woensdag 12 oktober een start met het inzaaien van een vlinderidylle aan de Water- en Voorveste. Hiervoor is ruim 8000 m2 gazon omgevormd tot een bloemenweide. De voedzame bovenlaag is verwijderd en de grond wordt ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. De Vlinderydille krijgt de naam Fladdertuin geïnspireerd op kindervakantiefestijn Het Fladderen.

John van Amerongen

Kinderen maakten vooraf bij de Natuur en Milieu educatie zaadbommen en de wethouder en de kinderen gooiden deze in het gebied waar de ydille moet komen neer. Peter van Wieringen, directievoerder groen bij de gemeente Houten is met het idee gekomen nadat de Vlinderstichting in 2014 bekend maakte dat ze samen met de Postcode Loterij geld beschikbaar gingen stellen voor vlinderydilles. "Ik noem het gewoon vlinderweides", zo zegt Peter. Hij diende een plan in dat hij had voorbereid met Houtense milieuorganisaties. Het plan werd door de vlinderstichting, "uit een stuk of 80 inzendingen",  uitgekozen om subsidie aan te geven.

GESCHIKT VOOR MENSEN "Eén van de voorwaarden was dat het geschikt moet zijn voor mensen en vlinders. Iedereen moet er plezier aan kunnen beleven." Ook aan de sportvissers die daar regelmatig langs de oevers hun hengel uitgooien is gedacht. "Er komen paden die als gazon gemaaid worden. Die leiden naar een aantal plekken die ook als gazon gemaaid worden en waar de vissers dus kunnen vissen." Mensen kunnen er straks wandelen en op een bankje genieten van de vlinders en de bloemenpracht. Het gaat er om dat het hier gaat om planten die bijzonder geschikt zijn voor vlinders die vlinders wat te bieden hebben. Peter legt uit dat de gemeente in het gemeentelijk groen op bepaalde plekken bloemen zaait of bepaalde planten laat staan omdat deze iets bieden aan insecten of kleine dieren en zo bijdragen aan biodiversiteit in de gecultiveerde natuur in Houten. De Vlinderidylle komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeente, de Milieuwerkgroep Houten, Natuur en Milieu Educatie (NME), Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), de krachtfabriek en de Bijenhoudersvereniging en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlinderstichting. Wanneer alles in bloei staat zal de gemeente een en ander nogmaals onder de aandacht brengen.