Wethouder tekent 'Pact van Ruigenhoek'

HOUTEN Wethouder Geerdes ondertekent, samen met de andere Utrechtse partners, woensdag 15 november het 'Pact van Ruigenhoek'. In het 'pact' zijn de gezamenlijke ambities voor bescherming en ontwikkeling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgelegd.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam laten zien op welke wijze Nederland het water heeft ingezet als bondgenoot bij de landsverdediging. Het unieke karakter van de waterlinie omvat drie kernkwaliteiten: het watermanagement, de militaire werken én het strategisch landschap. Als gevolg hiervan zijn natuurrijke en open gebieden bewaard gebleven. Dit maakt dat de NHW het verdient duurzaam onderhouden en beheerd te blijven. Ook moeten mogelijkheden op economisch en maatschappelijk vlak benut worden.

Om de kansen die de NHW en Stelling en een status als UNESCO Werelderfgoed bieden, hebben de Utrechtse partners deze samenwerking bekrachtigd met het sluiten van een bondgenootschap: het 'Pact van Ruigenhoek'. Evenzo zijn eerder afspraken voor het zuidelijke deel van de waterlinie vastgelegd in het 'Pact van Loevestein'.

Wethouder Geerdes is één van de zes bestuurlijke ambassadeurs voor het regionale uitvoeringsprogramma van de NHW. Dit programma richt zich vooral op de integrale ontwikkeling van het gebied en minder op de forten zelf.