Welkom in de huiskamer

Het is ook geschikt voor ouderen die geen indicatie (meer) krijgen voor reguliere dagopvang, maar het fijn vinden om in gezelschap van anderen te zijn en samen iets te doen. 'De Huiskamer' wordt begeleid door zeer gemotiveerde vrijwilligers van 'van Houten&co'. Zij zorgen samen met de deelnemers dat het wekelijks een gezellige ontmoetingsochtend is. 'De Huiskamer' kan een aanvulling zijn op ondersteuning die thuis wordt geboden en kan eventueel ook de mantelzorger ontlasten. De deelnemers dienen zelf vervoer van en naar Centrum Markant te regelen, niet afhankelijk zijn van professionele hulp bij persoonlijke verzorging en geen zware beperking hebben. Wat wordt geboden? Gezelschap, een luisterend oor, gezelschapspellen, creatieve activiteiten en af en toe excursies/uitjes. Er is een groep op dinsdag- en een op donderdagochtend van 10.00-13.00 uur. Bij de groep op de dinsdagochtend, die onlangs is gestart, is er plaats voor nieuwe deelnemers. U bent van harte welkom! U moet in staat zijn met anderen te praten en naar hen te luisteren en u prettig voelen bij groepsgewijze activiteiten. De eigen bijdrage is €5,00 incl. koffie/thee, lunch en programma. 'De Huiskamer' vindt plaats in Centrum Markant, Het Kant 199. Wilt u meer weten of aanmelden? Neem contact op met de Consulent Welzijn van 'van Houten&co' via tel: 030-7001500 of info@vanhoutenenco.nl. De Consulent Welzijn komt bij u thuis voor een kennismakingsgesprek, waarna u een kijkje kunt nemen bij de huiskamergroep.