• Martin Snaterse

    John van Amerongen

Wekelijkse ontmoetingen

Gesprek met kerk

John van Amerongen

HOUTEN Zit je met een levensvraag? Heb je een geloofsvraag? Zou je die vraag eens aan iemand van de kerk willen stellen, maar ben je niet bij een kerk aangesloten of durf je niet goed een afspraak met een pastoraal werker of een predikant te maken? Ga dan eens kijken of Gesprek &Zo iets is. Aan een tafel in Brasserie &Zo worden wekelijks groepsgesprekken met een pastor gehouden.

Gesprek &Zo is een wekelijks gespreksmoment met iemand van de kerk. Het gaat om een groepsgesprek. "De gasten bepalen wat er besproken wordt", zo zegt Martin Snaterse, één van de vier pastoraal werkers die deze gesprekken met mensen voert. "Zij bepalen de agenda. Als ik iets vind, heb ik wel inbreng in het gesprek."

Het gaat om een interkerkelijk initiatief en het doel is dat mensen die in de kerk werken makkelijk aanspreekbaar zijn. Ook voor mensen voor wie de drempel van het kerkgebouw mogelijk te hoog is. "Het draait om ontmoeting en een zinnig gesprek. We hebben het ook over koetjes en kalfjes, maar daar blijft het niet bij. Als je met een pastoraal werker of predikant wilt praten, ben je welkom. We zitten er niet om ons eigen kerkje te promoten." De gesprekken worden sinds oktober gehouden. "Het gaat bijna altijd om een divers gezelschap. Ook als mensen niet gelovig zijn, zijn ze welkom."

"Mensen stappen makkelijker over de drempel als je in een horecagelegenheid zit". Martin weet uit ervaring dat mensen graag een persoonlijk gesprek willen. Daarover bellen of e-mailen doe je niet zo gauw. Sommige zaken die mensen willen bespreken lenen zich niet altijd voor een groepsgesprek. Dan wordt aangeboden om een afspraak te maken om verder te praten. De ervaring van Martin is dat er behoefte bestaat aan dit soort gesprekken. "Mensen zijn nieuwsgierig. Heeft iemand van de kerk mij iets te bieden? Sluit het aan op waar ik mee bezig ben? Het is niet verplichtend. Je kunt gewoon een keer komen proeven of het bevalt", zo licht Martin toe.

De groepsgesprekken met mensen van de kerk vinden elke vrijdag plaats van 16:00-17:00 in Brasserie &Zo, Het Rond 58. Zie ook Facebook 'Gesprek &zo'. Lidy Langendijk, Wytze Bijleveld en Rebecca Onderstal zijn ook gesprekspartners.