• In de computerwerkplaats van de Krachtfabriek werken Hassan en Sergey. De Krachtfabriek is een van de organisaties die betrokken zijn bij de Houtense Werktafel.

    Karin van Sprang, Krachtfabriek

Weer aan het werk in Houten

HOUTEN Onder de naam 'Houtense Werktafel' maakt de gemeente Houten actief werk van het helpen zoeken naar werk door mensen die graag willen werken, maar er niet in slagen om zelf werk te vinden. De Houtense Werktafel is een lokaal netwerk van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en uiteraard werkwillenden.

Margriet Hunse 

ACTIEF Heleen Roossien, programmamanager bij de gemeente Houten: "De Houtense Werktafel is er voor alle inwoners in de gemeente Houten die willen en kunnen werken. Het gaat dus niet alleen om mensen in de bijstand, maar ook mensen met een beperking, en mensen die wel willen werken maar dat niet zelf kunnen vinden. Daarnaast is het ook voor mensen die weer actief willen zijn in de samenleving. Het gaat zowel om betaald als onbetaald werk."

BELEMMERINGEN Om te weten welke belemmeringen werkzoekende Houtenaren ervaren, organiseert Heleen Roossien de 'Dialoogtafels Werk'. Op 11 oktober vond de eerste dialoogtafel plaats in De Meerkoet. In een besloten bijeenkomst konden Houtenaren vertellen welke belemmeringen zij ervaren om weer actief te worden. In totaal zijn er 5 dialoogtafels gepland in verschillende wijken. "We kunnen in het gemeentehuis natuurlijk wel bedenken wat werkzoekenden nodig hebben, maar misschien komt dat helemaal niet overeen met de werkelijkheid."

NETWERK OPBOUWEN De gemeente Houten heeft uiteraard zelf geen vacaturebank, maar Roossien brengt als matchmaker verschillende partijen voor de Houtense Werktafel met elkaar in contact. De Krachtfabriek doet bijvoorbeeld mee, waar werkwillenden ervaring opdoen en een netwerk kunnen opbouwen. Het In Between Café, waar werkzoekenden elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, is aangesloten, en ZZP Houten, maar ook werkgeversorganisaties. Onlangs was er voor werkgevers een workshop, waar twee mensen met een arbeidsbeperking uitlegden hoe werkgevers en werknemers samen de hindernissen naar werk kunnen nemen.

BREDE BOS HOUTEN Er zijn nog meer initiatieven. Het lokale uitzendbureau Werk in Houten heeft voor de Houtense Werktafel zijn werkwijze omgekeerd. Normaal gesproken is de werkgever met een vacature het uitgangspunt, nu is dat net andersom. Werk in Houten neemt de werkzoekende centraal en zoekt samen met haar of hem een passende vacature. In november start bovendien op Fort 't Hemeltje 'Het Brede Bos Houten'. Dit samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer bestaat al een tijdje in Zeist. Een groep werkzoekenden gaat drie dagen per week aan de slag op het fort en doet zo werkervaring op. Werknemers die een vacature hebben komen op bezoek en ontmoeten daar werkzoekenden. Roossien: "In Zeist is de doorstroom van het Brede Bos maar liefst 50 procent. Grappig genoeg zijn die geen van allen in de groensector terecht gekomen."

In februari is de laatste Dialoogtafel Werk gepland. Heleen Roossien hoopt dat met de informatie uit de gesprekken de dienstverlening van de gemeente zodanig afgestemd kan worden, dat de belemmeringen om werk te vinden worden weggenomen.