• Samen aan het werk tijdens de Landelijke Natuurwerkdag

    Ali van Vemde

Website Landschapsbeheer naslagwerk voor werk aan landschap en natuur

REGIO Op de nieuwe website van Kromme Rijnlandschap zijn heel veel praktische instructies te vinden voor landschapsbeheer en aanleg. In slechts enkele muisklikken is alles te vinden. Foto-instructies voor alle landschapelementen laten in één oogopslag zien wat de bedoeling is.

Iedereen met een tuin vraagt het zich wel eens af. Waar zal ik eens beginnen met snoeien? Welke bomen moet ik laten staan, welke takken moet ik weghalen? Met de website www.krommerijnlandschap.nl is dat niet meer nodig. Hier vindt u een digitaal naslagwerk voor iedereen die werkt aan landschap en natuur op particulier terrein in de Kromme Rijnstreek. Naast instructies voor aanleg en onderhoud zijn er ook overzichten te vinden van plantmateriaal, loonwerkers, vrijwilligersgroepen en subsidiemogelijkheden om te helpen bij de uitvoering. Heel handig voor zowel bewoners, ondernemers, vrijwilligers en adviseurs.

MOOI GEHEEL Veel mensen hebben te maken met veranderingen op het erf: nieuwbouw of nieuwe functies. Erfbeplanting zorgt voor een mooi geheel van gebouwen en groen. Een landschapsplan versterkt de vergunningsaanvraag als je iets wilt bouwen en is zelfs verplicht bij een functiewijziging of principeverzoek. Op de website zijn per landschapstype tips te vinden voor de opbouw van het erf.

INITITATIEVEN De website sluit aan bij de wens van gemeenten om bewoners beter te helpen bij hun eigen initiatieven. Met een tablet op schoot kunnen alle instructies rustig worden doorgenomen en opgeslagen als favoriet in je telefoon. In het veld hoeven dan alleen de details er nog te worden gepakt.

Op de website van Kromme Rijnlandschap kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.