Waterpolotrainingen bij de Startsprong

HOUTEN In het kader van Trainers voor de Klas organiseert Sportpunt Houten samen met Zwembad de Startsprong waterpolotrainingen. De trainingen vinden plaats in de maanden april en mei. De trainingsreeks wordt afgesloten met een waterpolotoernooi op 5 juni.

Een leuke toevoeging aan de les waterpolo is de aandacht voor de gezonde leefstijl. In samenwerking met een diëtist worden de kinderen hier op een leuke en interactieve manier over geïnformeerd. Om vervolgens het water in te springen en de grondbeginselen van waterpolo onder de knie te krijgen. Het aansluitende waterpolotoernooi is voor alle geïnteresseerde basisschoolkinderen. Er kunnen nog steeds teams aangemeld worden. Naast waterpolo heeft Sportpunt Houten dit jaar al verschillende sporten aangeboden aan de kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Houten. Zo kwam dit jaar bijvoorbeeld basketbal, tennis en volleybal aan bod. Alle informatie over het project is terug te lezen op www.sportpunthouten.nl.