Waterplanten

Behalve dat het vederkruid de aan- en afvoer van water belemmert, is de plant ook slecht voor de biodiversiteit in het water. Verder kan er

stankoverlast ontstaan en kan een dicht plantendek vissoorten in problemen brengen. Bedrijven en de visvereniging hebben aangedrongen op bestrijding van de woekerplant.

Wilt u af van de waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en dus niet in de sloot. Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen. Bovendien kost de bestrijding ervan veel geld.

Het waterschap en de gemeente voeren dit project samen uit.