Wat onderzoekt de gemeente in 2016?

Sven Verbeek

HOUTEN - Ieder jaar plant de gemeente een aantal onderzoeken om nieuw en lopend beleid te toetsen aan de werkelijkheid en de wensen en beleving van de inwoners. Vaak wordt daar het Burgerpanel voor ingezet.

In 2016 staan er vijf Burgerpanel-onderzoeken op de rol. Via het panel geven circa 1.300 inwoners hun mening op diverse onderwerpen. Dit jaar gaat het over gezond leven en bewegen in de openbare ruimte, Cultuurvisie 2016, activiteiten en evenementen op Het Rond, gemeentelijke communicatie en fietstransferia. Daarnaast wordt er dit jaar ook weer een Jongerenpeiling gehouden.

Andere geplande onderzoeken gaan onder meer over de bevolkingsprognose met daaraan gekoppeld een leerlingenprognose voor de scholen in Houten, een bewonersonderzoek in De Bermen en De Akkers wat betreft de proef met afvalinzameling, een gezondheidsmonitor van de GGD voor volwassenen en senioren, een tevredenheidsonderzoek voor het leerlingenvervoer, en diverse cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo en de Jeugdzorg.

Tot slot wordt ook de spreekwoordelijke thermometer gestoken in de staat waarin de openbare ruimte verkeert, en wordt er in het najaar van 2016 nog een uitgebreid onderzoek gedaan naar de sociale kracht in Houten. Dat laatste wordt een belangrijk en breed onderzoek, waaraan inwoners op meerdere manieren hun steentje kunnen bijdragen. Het onderzoek is een vervolg op een peiling uit 2014, en biedt inzicht in de mogelijkheden op het aanspreken en benutten van de eigen kracht en de samenkracht van inwoners.

Voor het totale onderzoeksplan 2016 heeft de gemeente een budget van ongeveer 60.000 euro.