• Mogendorff zoekt iets op in haar boek.

    John van Amerongen
  • Selma toont haar boek.

    John van Amerongen

Waar blijft die dokter nou?

HOUTEN In 1979 vestigde Selma Mogendorff zich als eerste vrouwelijke huisarts in Houten. Een tijd waarin het nog ongebruikelijk was dat vrouwen huisarts waren. Ze werd opgeleid door dokter Vos. Ze schreef een boek.

John van Amerongen

Mogendorff heeft de verhuizing van huisartsen naar de medische centra in Houten niet meegemaakt. Ze werd in die periode ziek en besloot met haar huisartsenpraktijk te stoppen. Ze was toen 30 jaar huisarts.

Selma Mogendorff schreef een boek 'Waar blijft die dokter, nou?' gebaseerd op haar herinneringen uit de periode dat zij haar huisartsenpraktijk in Houten had."De verhalen in het boek zijn herinneringen aan gebeurtenissen uit mijn praktijk, een paar columns gaan over problematiek rondom het levenseinde, een paar over bevallingen en verder staan er veel anekdotes in. Een en ander is veranderd en aangepast omwille van de privacy."

Mogendorff volgde in 2014 een schrijfcursus bij Tessa de Loo. "Daar ontdekte ik dat ik veel verhalen in mijn hoofd had en dat ik daar iets mee wilde." Pas begin 2017 is ze daar heel serieus mee aan de gang gegaan.

Mogendorff wil met haar boek laten zien wat een huisarts kan tegenkomen en wat er in die begintijd zoal anders was. Vroeger werd bijvoorbeeld bij een ongeval eerst de huisarts gebeld. "Die bepaalde dan of er een ambulance moest komen." Tegenwoordig belt iedereen met een mobieltje zelf een ambulance."In de tijd dat er nog geen mobieltjes waren, hadden we een semafoon. Daar verscheen dan een code op en dan moest je de praktijk bellen om te horen wat er speelde." Er stonden vooral in de buitengebieden niet overal telefooncellen. "Soms klopte je dan maar aan bij een boerderij, om te vragen of je even mocht bellen." Werd er vroeger met de groene kaart uit de kaartenbakken gewerkt, in 1993 ging de praktijk over op de computer.

In het boek bespreekt Mogendorff tevens hoe professioneel je ook bent, je net als ieder ander verdrietig, machteloos, geïrriteerd en opgelucht kunt zijn. Een aantal verhalen gaan hierover. Bijvoorbeeld hoe de euthanasie bij een jonge vrouw, die uitgeput was en uitbehandeld, haar aangreep. Maar het boek staat ook vol anekdotes en hilarische versprekingen, angstige momenten en ontroerende ontmoetingen passeren de revue.

Door de jaren heen bouw je als huisarts een band op met veel patiënten,  je maakt samen het een en ander mee. Je ziet de patiënt in zijn omgeving als je visites aflegt. Je leert familiebanden kennen. "Ik voelde me erg betrokken bij de patiënten en vind het heel bijzonder dat mensen zoveel gedeeld hebben en me in vertrouwen hebben genomen."Door de band die je als gezinsarts opbouwde en het vertrouwen, dat je genoot, speelden aanklachten en claims nauwelijks een rol, in ieder geval veel minder dan in de huidige tijd.

Tegenwoordig werkt Mogendorff als supervisor en coach en begeleidt ze huisartsen. "Dan gaat het vooral om communicatie en wat er in relatie met de patiënt speelt. Wat maakt dat iemand je raakt? Waarom irriteert iets je? Hierbij wordt stilgestaan bij de vragen: "Wat voel je, wat denk je, wat wil je en wat doe je?"

Het boek "Waar blijft die dokter nou?" is verkrijgbaar bij boekhandel Wijs en bij de Readshop in het Oude Dorp en in Castellum. Het boek is overal te bestellen. Op dit moment zijn er al heel wat exemplaren van het boek verkocht.

Op 20 januari zal Selma Mogendorff haar boek signeren in Boekhandel Wijs vanaf 15:00 uur.

De titel: 'Waar blijft die dokter nou?' is gebaseerd op een verhaal uit het boek. Mogendorff pakt het boek erbij en begint te bladeren. Het gaat om een ongeval in Houten, waar zij als jonge vrouw en huisarts in haar bloemetjesjurk bij het slachtoffer knielde en een omstander hoorde roepen: "Waar blijft die dokter nou?" "Ik voldeed niet aan het verwachtingspatroon." In die tijd, we spreken dan over eind zeventiger jaren, verwachtte men een mannelijke arts." Mogendorff werd in de beginjaren ook nog wel zuster genoemd. "Nu is het merendeel van de huisartsen vrouw."