• Eef Stiekema: "Tijdelijke woningen aan De Schaft waardoor wachttijden omlaag gaan".

    Martin Monkel

VVD: Thuis in Houten

HOUTEN Eef Stiekema, sinds 8 jaar raadslid voor de VVD, ziet zijn rol als lijsttrekker als een volgende stap, zowel voor de VVD maar ook in een persoonlijke ontwikkeling. "Ik kijk graag even de kat uit de boom' zegt hij, "de eerste vier jaar als raadslid, de afgelopen collegeperiode ook fractievoorzitter en nu lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen". "Ik krijg energie van groei, ik wil graag verbeteren" is zijn persoonlijke drijfveer.

Op de vraag wat de VVD de komende vier jaren (zichtbaar) gerealiseerd wil krijgen, is het antwoord van Eef Stiekema: "Ik vind dat het goed gaat, en ik vind dat we vooral zo moeten doorgaan". "Het huishoudboekje is op orde en dat is best een behoorlijke prestatie geweest, en dat levert ook weer ruimte op en dat we dus aan de gang kunnen gaan om weer wat terug te doen" licht hij toe. Wat meer concreet geeft Stiekema aan dat "wij als VVD nu eindelijk een keer de lokale lasten voor de inwoners willen verlagen, dat zou één van de zichtbare prestaties kunnen zijn".

WONEN "De plek waar je je thuis voelt en prima kunt leven bestaat uit betaalbare woningen in een groene omgeving met schone straten, waar je je altijd veilig voelt." aldus Eef Stiekema in het voorwoord van het verkiezingsprogramma. "We hebben laatst de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd gekregen en daar moet we verder mee". "Wij willen er als VVD voor zorgen dat we zoveel mogelijk bouwen zodat de markt op gang komt, dat de wachtlijsten omlaag gaan, en dat ouderen doorstromen naar meer kleinschalige woonruimte" vult de lijsttrekker aan. "Het is niet onze bedoeling nu te gaan groeien voor de regionale behoefte, het gaat nu om de Houtense inwoners, die we moeten helpen". We hebben wel gezegd: "niet buiten de rondweg", zegt Stiekema, "want wij vinden juist de Houtense structuur belangrijk. Aan de andere kant, de hoogte in, dan moet je dat wel bij (bestaande) voorzieningen doen. Daar moeten we serieus naar kijken".

DUURZAAM In het VVD-programma wordt onder meer aangegeven dat "Wij tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente zijn. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is". "Er is een enquête gehouden waaruit volgt dat het overgrote deel van de betrokken tegen de locatie van de Goyerbrug is, terwijl de ondernemer zegt dat het wel goed komt met het draagvlak", voegt Stiekema toe. "Maar ik vind het wel altijd jammer dat, als je praat over duurzaamheid, dat het dan vrijwel altijd gaat over windmolens, terwijl de fossiele brandstoffen op termijn steeds minder beschikbaar zijn en we dus actief op zoek moeten naar alternatieven". In dat verband vraagt hij zich af "hoe je kan realiseren dat je minder energie gebruikt, hoe je er bij inwoners voor kan zorgen dat de rekening niet omhoog gaat, maar dat hun energie wel wordt verduurzaamd". "Dat zijn interessante vraagstukken waar ik graag aan meewerk." aldus Eef Stiekema.

LEEFBAAR "Iedereen woont graag in een schone wijk. Naast dat de gemeente zorgt voor goed onderhoud, is het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin en straat" zegt het verkiezingsprogramma van de VVD. "Eerder heb ik gezegd dat we weer wat willen terugdoen, dus 'goed groenonderhoud' zou een optie kunnen zijn" zegt Stiekema. "Maar leefbaarheid is ook 'veiligheid', en ondanks dat de aantallen dalen is iedere inbraak er één te veel".

VVD "Je ziet wel dat mensen stemmen op basis van hun landelijke voorkeur terwijl ik het meer terecht zou vinden als ze ons zouden afrekenen wat wij lokaal hebben bereikt" merkt Stiekema op. Wij wonen ook hier, wij doen ook vrijwilligerswerk dus wij zijn net zo lokaal als de zogenaamde lokale partijen" reageert de lijsttrekker fel, "maar wij hebben wel het netwerk in Den Haag en bij de Provincie.