• Actie op de plas bij Down Under

Vragen over hinder 'Down Under'

HOUTEN Bewoners aan de Koppeldijk en omgeving ervaren ernstige geluidsoverlast op het terrein van 'Down Under', zeker als het gaat om grootschalige activiteiten. 'Down Under' meldt de planning van dergelijke activiteiten bij de omwonenden, maar de bewoners constateren dat de gemeente in deze communicatie achterblijft. Reden voor de SGP om vragen te stellen aan het college.

COLLEGE De gemeente geeft aan op de hoogte te zijn van de organisatie van activiteiten waar veel bezoekers op af komen. "Er zijn klachten ontvangen van sommige omwonenden over de overlast die zij ervaren. Wij hebben de situatie bij die mensen toegelicht en hebben contact gezocht met de organisatoren om te bezien hoe de overlast kan worden verminderd. Bij grote muziekevenementen leggen we de verplichting op dat de organisatie het geluidsniveau continue controleert."

Uit het overzicht van evenementen van de afgelopen jaren blijkt niet dat het aantal toeneemt. Jaarlijks is één grootschalig evenement toegestaan. Voorbeeld hiervan is het festival 'World of Plaesure'. "Down Under heeft ons echter wel gevraagd om het aantal toegestane evenementen te verhogen."

De omwonenden geven aan dat zij behoefte hebben aan een dialoog met het college over het gebied, evenementen die plaatsvinden, de maatregelen tegen overlast en de geluidsnorm. "We willen graag het gesprek aangaan met bewoners over wat er nu en in de nabije toekomst speelt in het gebied", aldus het college.
"We staan nu aan het beginpunt van de discussie over het toekomstig gebruik van het recreatieterrein. Een uitbreiding van activiteiten op het recreatieterrein zal altijd moeten plaatsvinden binnen randvoorwaarden van aanvaardbare hinder, recreatie, verkeershinder en veiligheid. Voor het begin van de zomervakantie brengen we een werkbezoek aan het recreatiegebied."