Vragen over effecten nieuwe Limesweg in Provinciehuis

ChristenUnie: 'Aanwonenden kruising Binnenweg schetsen verontrustend beeld'

Schaddelee: "Aanwonenden van de weg hebben de ChristenUnie hierover benaderd en schetsen een verontrustend beeld. Weggebruikers, vooral automobilisten, negeren massaal de borden en regels ter plekke. Daarvoor lijken ze goede redenen voor te hebben. De wirwar aan borden zorgt voor verwarring. De borden en regels staan haaks op dat wat logisch is. En bovendien lijkt de geslotenverklaring niet handhaafbaar. Deze wordt nu massaal genegeerd."

"Gemeente en provincie proberen grip op de zaak te krijgen en grijpen steeds weer nieuwe noodoplossingen aan, maar deze lijken de verwarring alleen maar groter te maken", gaat Schaddelee verder. "Zo komt er deze week een extra drempel bij de fietstunnel, maar het is volstrekt onduidelijk waarom. Bovendien worden omwonenden niet betrokken en slecht geïnformeerd. Het is zelfs voor aanwonenden zelf nauwelijks duidelijk wat de implicaties zijn van de geslotenverklaring. Ze vragen zich af of en wanneer er gehandhaafd gaat worden. Ook over de staat van onderhoud van de weg zijn klachten."

De ChristenUnie stelt daarom voor om bewoners en weggebruikers vanaf nu actief te gaan betrekken bij de evaluatie van de verkeerssituatie. Deze staat komend najaar op de agenda van de gemeente.

Een ander punt is het gebruik van de nieuwe halve aansluiting op de A12. Schaddelee: "De Limesweg is nu een paar maanden in gebruik, de totale kosten van het hele project waren destijds begroot op 34 miljoen euro. Volgens eerste prognoses zouden er dagelijks 20.000 voertuigen gebruik gaan maken van de weg, later werd dit bijgesteld naar 9.100. De indruk van omwonenden is dat de weg nogal rustig is. Vooral in de spits valt dit op, maar dit lijkt te verklaren door het feit dat de weg dan vooral aansluit op de files op de A12."

Schaddelee is daarom benieuwd naar het werkelijke weggebruik en de verkeersintensiteit op de Limesbaan. Ook vraagt hij of er al cijfers beschikbaar zijn die laten zien in welke mate de verkeersdruk op andere wegen, met name de N410, is afgenomen.

Exacte meetgegevens over het aantal voertuigbewegingen volgen op korte termijn", zo laat Schaddelee na afloop van het vragenrondje weten. "Wel heeft de Gedeputeerde toegezegd dat ze met de gemeente Houten gaat overleggen hoe bewoners worden betrokken bij de evaluatie van alle verkeersinpassingen." (SV)