• Vestiging van een e-bike testcentrum op Het Rondeel

    Martin Monkel

Vragen over detailhandel

HOUTEN De fractie van het CDA heeft het college onlangs schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van detailhandel en horeca op bedrijventerreinen in Houten. Het gaat hierbij onder meer over de vestiging van een e-bike verkoop- en testcentrum op Het Rondeel en (uitbreiding van) horeca op De Schaft. Het CDA vraagt het college hoe deze ontwikkelingen te rijmen zijn met de uitgangspunten van de Retailvisie 2015-2025 en de daarover binnen de regio gemaakte afspraken.

Martin Monkel

VISIE In december 2015 heeft de gemeenteraad van Houten de Retailvisie 2015-2025 "ten behoeve van een toekomstbestendige detailhandelsstructuur" vastgesteld. De aanleiding hiertoe was dat de positie van Houten als winkelbestemming voor consumenten onder druk staat, vooral als het gaat om de niet dagelijkse aankopen. Aan de hand van de Retailvisie zijn verschillende afspraken gemaakt over de plaatsing van nieuwe detailhandel en het terugdringen van detailhandel op locaties waar dat niet wenselijk is. "Het is in het belang van zowel inwoners, retailers, vastgoedpartijen, financiers als de gemeente zelf dat Houten een winkelbestemming is en blijft waar inwoners graag komen en ondernemers een goede boterham kunnen verdienen".

In een notitie over de bedrijfsontwikkeling op De Schaft wordt onder meer gemeld: "Om De Schaft als de meest aantrekkelijke plek voor het vestigen van bezorgdiensten te behouden, wordt uitsluitend het afhalen van producten mogelijk gemaakt en niet het nuttigen ter plaatse".

Ook met 10 regiogemeenten (U10) zijn afspraken gemaakt. Die afspraken gaan onder meer over het alleen toestaan van nieuwe winkels binnen de bestaande centrumgebieden (Het Rond, het Oude Dorp en Castellum). Buiten deze centrumgebieden, met inbegrip van de zogenaamde PDV-locaties (perifere detailhandel vestigingen) worden geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan.

VRAGEN Namens het CDA vraagt de heer Pelleboer zich af of de geschetste ontwikkelingen wel passen binnen de vastgesteld spelregels. Daarbij worden onder meer antwoord gevraag op "het aspect van oneerlijke concurrentie" en "de regierol van de gemeente om de gewenste winkelstructuur in Houten te verwezenlijken". Gelet op zijn plannen voor een terrasvergunning op De Schaft heeft "de ondernemer reeds overleg gevoerd met omwonenden, een overleg waar ook de gemeente aanwezig was", aldus de heer Pelleboer.

REACTIES "Wij zijn een vestiging voor e-mobiliteit." vertelt een woordvoerder bij het testcentrum op Het Rondeel. "Dat is niet te vergelijken met een 'normale' fietsenwinkel. Daar verkopen ze niet alleen fietsen van verschillende merken met of zonder ondersteuning, maar ook allerlei accessoires. Wij bieden één merk in drie types: e-bikes, e-cars en e-scooters en daarmee voldoen we aan de voorwaarden".

Het college heeft op dit moment nog niet geantwoord op de vragen van het CDA. Vanwege de huidige economische ontwikkelingen is het aan de ene kant de vraag hoe de 'geest van de ondernemer past in de fles van de gemeentelijke spelregels'. Aan de andere kant dient zich mogelijk de vraag aan hoe een gemeente flexibel kan inspelen op de initiatieven en de creativiteit van diezelfde ondernemer, zodat die 'een goede boterham kan verdienen'.