• De raadzaal tijdens het RTG

    Martin Monkel

Voorstel Honswijk naar de debatraad

HOUTEN Voor de 3e keer werd op 7 december jl. het voorstel over de toekomst van fort Honswijk behandeld in het Ronde Tafel Gesprek (RTG). Uiteindelijk werd met de nodige weerstand geconcludeerd dat het voorstel met (ongewijzigd) plan van aanpak geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 19 december.

Martin Monkel

Het was weer een bijzondere RTG. Er waren 8 insprekers die de tijd kregen hun informatie met de aanwezigen te delen. Dat leverde veel vragen op van de commissieleden om nadere toelichting en verheldering. Ook wethouder Geerdes werd bestookt met vragen, onder meer vanwege het 'statement' dat de dag ervoor door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen was gemaakt.

Uiteindelijk bleek dat de oppositie van mening was  dat het onderwerp nog niet rijp was voor de gemeenteraad. Zij gingen ook niet akkoord met een nieuwe RTG op 11 december. Dus rest het debat in de gemeenteraad van 19 december a.s. Slechts de commissie die de raadsagenda vaststelt kan hierin nog verandering aanbrengen.

Meer hierover volgende week in de krant 't Groentje/Houtens Nieuws en op Houtens Nieuws.nl