• Archief BDU Media

Voordracht nieuwe burgemeester vanavond bekend

HOUTEN Vanavond vergadert de gemeenteraad in een extra raadsvergadering over de voordracht van een nieuwe burgemeester. Als de gemeenteraadsleden een besluit genomen hebben, maakt men bekend wie voorgedragen wordt als opvolger van burgemeester De Jong, die aan het einde van de maand stopt burgemeester van Houten. 

In maart werd al bekend dat achttien kandidaten gereageerd hebben op de burgemeestersvacature in de gemeente Houten: 14 mannen en 4 vrouwen. Vijf van de sollicitanten hebben ervaring als burgemeester. 

De afgelopen tijd heeft de commissaris van de Koning gesprekken gevoerd en een selectie gemaakt. Die selectie heeft hij besproken met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Houten. De vertrouwenscommissie voerde daarna gesprekken met kandidaten.

Er zijn nu nog twee kandidaten, de gemeenteraad maakt vanavond een keuze uit deze kandidaten. Er gaat vervolgens een aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. In veruit de meeste gevallen volgt de minister de aanbeveling op.