• Rebecca Onderstal

    John van Amerongen

Voor wie gescheiden is

HOUTEN Rebecca Schoon en Rebecca Onderstal organiseren twee bijeenkomsten over het vinden van rust en balans, over vergeving, zachtheid voor jezelf, niet alles in de hand hebben en weer opnieuw beginnen voor die mensen die gescheiden zijn. Waar sta ik nu en hoe ga ik verder? Dat is daarbij de leidende vraag.

John van Amerongen

"De bedoeling is om mensen te helpen om er mee verder te kunnen", zo zegt Rebecca Onderstal die in Houten werkt als predikant in de protestantse gemeente Houten. Op de avonden staan we stil bij hoe je verder gaat na een scheiding met inbreng van verhalen en opvattingen uit de christelijke traditie. Zo wordt ook over vergeving gesproken. "Dat je steeds een nieuwe kans krijgt." Uit de christelijke traditie wordt stilgestaan bij christelijke verhalen waar ook mensen het moeilijk hebben, weer opstaan en weer verder gaan.

"We zijn allebei ervaringsdeskundigen." Ze zijn vriendinnen van elkaar en werken ook allebei in de kerk. Ze heten toevallig allebei Rebecca. Ze hebben het allebei meegemaakt. Ze verzorgen de avonden samen. Twee avonden in Leidsche Rijn en twee avonden in Houten. De beide Rebecca's zullen zich kwetsbaar opstellen en ook over hun ervaringen vertellen. "De avonden zijn bedoeld voor mensen waar de beslissing om te gaan scheiden al is gevallen. Hoe ga je verder als zoiets je overkomt of je die keuze gemaakt hebt? Je hebt er niet zo veel aan als je nog zoekende bent." Rebecca hoopt mensen te kunnen helpen doordat mensen met elkaar kunnen spreken en mogelijk ook verhalen van elkaar horen die inspireren. "Kijken hoe je elkaar verder kunt helpen."

Er zit ook een onderdeel creatief bezig zijn in. Het gaat ook om even tijd nemen voor jezelf." Creativiteit en stilte zijn ook onderdelen van het programma.

Er is extra aandacht voor wie kinderen heeft. "Daar hebben we ook zelf allebei mee te maken gehad. Zo wordt er ook stil gestaan bij hoe je er mee om gaat wanneer er kinderen bij betrokken zijn en je allebei dus ook nog ouders van die kinderen bent. De beide Rebecca's doen dit voor het eerst. Het idee kwam van Rebecca Schoon en ze hebben het zelf verder samen uitgewerkt. Het idee is ontstaan vanuit hun eigen ervaringen en hun werk in de kerk. Vandaar dat de input vanuit de christelijke traditie tijdens de avonden voor hen ook een belangrijke rol heeft. Geloof is volgens Rebecca iets dat onderdeel is van je leven. Zo'n scheiding is dat ook.

De avonden in Houten zijn op 3 en 17 april. Mensen die deel willen nemen aan de avonden wordt gevraagd zich voor 1 april op te geven via mail: rebecca.onderstal@pghouten.nl. De avonden in Houten zijn in de barzaal van de Opstandingskerk aan het Kant. De avonden in Leidsche Rijn zijn op 10 en 24 april. Hiervoor kunt u zich opgeven via info@dehoeftuin.nl