• De toekomstige locatie van de horeca, rechts aan het water van de Zijlgraaf.

    Martin Monkel

Volgende stap voor bos Nieuw Wulven

HOUTEN Gemeente Houten en Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. ondertekenden op 5 februari een anterieure ontwikkelovereenkomst om samen te werken aan het initiatief Het Nieuwe Bos Wulven. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om het bestemmingsplan aan te passen. In het gebied aan de noordkant van bos Nieuw Wulven ontwikkelt Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. in samenwerking met Staatsbosbeheer en gemeente Houten een restaurant, recreatieve voorzieningen, een parkeerterrein en een nieuwe afslag aan de Rondweg. Deze ontwikkeling is nodig om het gebied aantrekkelijk te maken voor recreanten uit Houten, Bunnik en Utrecht Zuid Oost. Daarnaast worden de inkomsten uit de verhuur gebruikt voor het onderhoud van Bos Nieuw Wulven. Er komt een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gaan helpen bij het onderhoud dit gebied.

Een anterieure overeenkomst is een grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan. Deze overeenkomst sluit men vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte. Men kan afspraken over de grondexploitatie maken. Daarnaast mag men afspraken maken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. 

BESTEMMINGSPLAN De gemeente gaat nu in samenwerking met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. als eerste een nieuw bestemmingsplan opstellen voor deze recreatieve ontwikkeling. In maart komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te liggen en kunnen belanghebbenden eventueel zienswijzen indienen. De raad gaat dit initiatief in juli 2019 in behandeling nemen.
Het college en de raad stemden eerder al in met het Programma Ruimte waarin de ontwikkeling van Bos Nieuw Wulven staat.

MEE OP EXCURSIE Staatsbosbeheer organiseert twee gebiedsexcursies voor belangstellenden op zaterdag 16 februari en zaterdag 9 maart 2019. Vertegenwoordigers van gemeente Houten en Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. zijn ook aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van vragen. Beide excursies starten om 14.00 uur, aanmelden is nodig via de boswachter: t.harlaar@staatsbosbeheer.nl. Deelnemers krijgen een bevestiging met relevante informatie toegestuurd.

Voor informatie over de recreatieve ontwikkeling Bos Nieuw Wulven kijk op www.staatsbosbeheer.nl/nieuwwulven en www.houten.nl/