• Eén van de prijswinnende vogels van de tentoonstelling van 2016.

    John van Amerongen

Vogeltentoonstelling Vogelvreugd Houten

HOUTEN Vogelvereniging Vogelvreugd Houten organiseert vrijdag 17 en zaterdag 18 november voor de 49ste keer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling.

Er zullen 188 vogels door de leden worden tentoongesteld met een variëteit van grote en kleine parkieten, diverse tropische vogels en kleurkanaries. De vogels zijn met veel zorg, passie en kennis van zaken door de leden gekweekt.

De aanwezige vogels worden door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers waarbij de vereniging is aangesloten, gekeurd op algemene conditie en kwaliteit.De tentoonstelling wordt op vrijdag 17 november om 19.30 uur geopend door de heer A. van Toor uit Houten.De heer van Toor is de oud voorzitter , penningmeester en oprichter van deze in 1967 opgerichte vogelvereniging.Tijdens de opening zal de clubkampioen bekend worden gemaakt.De tentoonstelling wordt gehouden in: Sociaal-Cultureel Centrum De Grund , De Poort 77-79.De openingstijden voor het publiek zijn: Vrijdag 17 november van 19.30 tot 22.00 uur en Zaterdag 18 november van 10.00 tot 22.00 uur

De toegang is gratis en is er voor de kinderen een grabbelton met leuke prijsjes aanwezig.