• Gevulde voedselkratten Voedselbank Houten

    John van Amerongen

Voedselbank Houten wil stem voor extra geld ING

HOUTEN Onder het motto "Help Nederland Vooruit" geeft ING aan 260 goede doelen in Nederland in totaal een éénmalige subsidie van 650.000 euro. Nederland is daarvoor verdeeld in 52 regio's, waarbinnen 5 goede doelen door ING zijn geselecteerd. De Voedselbank Houten is één van de vijf goede doelen in de regio Nieuwegein. Dat betekent dat Voedselbank Houten in elk geval een bedrag van 1.000 euro zal krijgen. Maar als er voldoende stemmen worden uitgebracht , kan dat bedrag oplopen tot 5.000 euro.

Iedereen kan daarbij helpen. Wie naar de website www.helpnederlandvooruit.nl gaat, vindt gemakkelijk de Voedselbank Houten op postcode 3991 en kan dan stemmen met het eigen e-mailadres en dat vervolgens bevestigen. Wie meerdere e-mailadressen heeft, kan ook meerdere keren een stem uitbrengen. De stemperiode loopt tot 30 januari en de feestelijke uitreiking van de cheques vindt plaats op 18 februari a.s. De Voedselbank Houten nodigt iedereen uit om te stemmen en er zo voor te zorgen dat zij het hoogste subsidiebedrag in deze regio zullen krijgen. Op de website www.voedselbankhouten.nl is meer informatie te vinden.