• Huurwoningen van Viveste boven winkelcentrum Castellum.

    Viveste

Viveste ontziet laagste inkomens bij huurverhoging

HOUTEN De huren van huurders van de Houtense woningcorporatie Viveste met een laag inkomen stijgen op 1juli vrijwel niet. Viveste houdt het voor deze groep bij een inflatiecorrectie van 0,3 procent. Net alsafgelopen jaren ontziet Viveste bij de jaarlijkse huurverhoging huurders met de laagste inkomens.

Frans-Jozef Snoeks, directeur-bestuurder van Viveste: "Als woningcorporatie zijn wij ervoor dat mensen met een laag inkomen betaalbaar kunnen wonen. Daarom willen wij hen bij de jaarlijkse huurverhoging zoveel mogelijk ontzien. Daarnaast spannen we ons in om voor deze groep zoveel mogelijk betaalbare woningen te realiseren. Door doorstroming van huurders met hoge inkomens te stimuleren. Door kantoren om te bouwen tot appartementen en door nieuwbouw."

De huurverhoging van 0,3 procent geldt voor ongeveer driekwart van de huurders van Viveste. Dehuurverhoging gaat per 1 juli 2017 in. Alle huurders ontvangen voor 1 mei een brief waarin de voorhen geldende huurverhoging staat.